Kontrast: włącz / wyłącz

Konkursy

Archiwalne konkursy: 2009-2012

Wszystkie konkursy publikowane są w formacie PDF.
Do ich poprawnego odczytu pobierz aktualną wersję Adobe Reader
Prosimy o korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki IE, Firefox lub Chrome.


KSZ/DSM/5/2018

19-02-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym 19.02.2018 – OGŁOSZENIE 19.02.2018 –  SWKO 19.02.2018 – Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1 19.02.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 19.02.2018 – […]


DSP/4/2018

09-02-2018

2018-02-09: Ogłoszenie 2018-02-09: SWKO 2018-02-15: Zmiana terminu składania ofert


KSZ/DSM/4/2018

29-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII  KLATKI PIERSIOWEJ I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ 29.01.2018- OGŁOSZENIE 29.01.2018- SWKO 29.01.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 29.01.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 29.01.2018- Załącznik nr 5-Oświadczenie Oferenta 29.01.2018- Załącznik […]


DSP/3/2018

26-01-2018

2018-01-26: Ogłoszenie 2018-01-26: SWKO 2018-02-09: Unieważnienie


DSP/2/2018

22-01-2018

2018-01-22 Ogłoszenie


DSP/1/2018

16-01-2018

2018-01-24: Unieważnienie 2018-01-11: Ogłoszenie 2018-01-11: SWKO


KSZ/DSM/3/2018

12-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  OKULISTYCZNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE 12.01.2018 – OGŁOSZENIE 12.01.2018 – SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 1  – Formularz asortymentowo- cenowy 12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, 12.01.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 12.01.2018 – Załącznik nr 6- Pytania […]


KSZ/DSM/2/2018

12-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ  I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ 12.01.2018 -OGŁOSZENIE 12.01.2018 – SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 1  Formularz asortymentowo- cenowy 12.01.2018 – Załącznik 7 umowa 12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 5 12.01.2018 – Załącznik nr 6- Pytania dotyczące […]


KSZ/DSM/1/2018

11-01-2018

2018-01-11: SWKO 2018-01-11: OGŁOSZENIE 2018-01-11: Załącznik 1 2018-01-11: Załącznik 2 2018-01-11: Załącznik nr 3-5 do SWKO 2018-01-11: Załącznik nr 6 2018-01-11: Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7 2018-01-11: Załącznik 8 umowa 2018-01-17: Zmiana terminów 2018-01-17: PYTANIA 2018-01-17: ZIAMNY DO SWKO 2018-01-19: ZIAMNY DO SWKO II 2018-01-24: Ogłoszenie wyników


KSZ/DDA/5/2017

14-12-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 14.12.2017- Ogłoszenie 14.12.2017- SWKO 14.12.2017- Załącznik nr 1- Formularz cenowy 14.12.2017- Załącznik nr 2-4 do SWKO-  14.12.2017- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy. 22.12.2017- WYNIKI


KSZ/DSM/6/2017

11-12-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 11.12.2017-  OGŁOSZENIE 11.12.2017-  SWKO 11.12.2017-  Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 11.12.2017-  Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 11.12.2017-  Załącznik nr 5- Oświadczenie oferenta 11.12.2017-  Załącznik nr 6- […]


KSZ/DSM/5/2017

27-11-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne 27.11.2017- Ogłoszenie 27.11.2017- SWKO 27.11.2o17- Załącznik nr 1-Formularz asortymentowo- cenowy 27.11.2017- Załącznik nr  2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 27.11.2017-Załącznik nr 5 Oświadczenie Oferenta 27.11.2017- Załącznik nr 6- Pytania […]


KSZ/DDA/4/2017

14-11-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:  Usługi transportu medycznego z opieką pielęgniarki lub ratownika medycznego. 14.11.2017-Ogłoszenie 14.11.2017- SWKO 14.11.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy. 14.11.2017- Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 14.11.2017- Załącznik nr 5 – Wzór umowy. […]


ZP-17-083K

24-08-2017

TRANSPORT MEDYCZNY Z OPIEKA PIELĘGNIARKI LUB RATOWNIKA MEDYCZNEGO


KSZ/DSM/4/2017

12-07-2017

2017-07-12: Ogłoszenie 2017-07-12: SWKO 2017-07-12: Załączniki 2017-07-12: Umowa 2017-07-19: Zmiana terminów 2017-07-20: Pytania 2017-07-20: Zmiany do SWKO 2017-07-20: Załącznik nr 1 do SWKO- po zmianach 2017-07-21: Zmiana terminów II 2017-07-31: Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu 2017-08-01: Wyniki


ZP/DDA/1/2017

29-05-2017

Konkurs ofert na usługę całodobowej ochrony terenu, obiektów i mienia szpitala 2017-05-29: SIWZ 2017-05-29: Ogłoszenie 2017-06-05: Odpowiedzi 2017-06-08: Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 2017-06-23: Odpowiedzi na zapytanie oferentów w związku z konkursem 2017-06-29: Odpowiedzi na pytania 2017-07-13: Protokół z otwarcia ofert 2017-07-19: Unieważnienie


KSZ/DDA/3/2017

15-05-2017

Konkurs na Transport medyczny 2017-05-15: Ogłoszenie 2017-05-15: SWKO 2017-06-08: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


KSZ/DSM/3/2017

28-04-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 28.04.2017- Ogłoszenie 28.04.2017- SWKO 28.04.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy. 28.04.2017- Załącznik nr 2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 28.04.2017- Załącznik […]


KSZ/DDA/2/2017

26-04-2017

Konkurs na TRANSPORT MEDYCZNY 2017.04.26: Ogłoszenie 2017.04.26: SWKO 2017.06.08: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


KSZ/DZA/1/2017

23-03-2017

TRANSPORT MEDYCZNY 2017-03-23: Ogłoszenie 2017-03-23: SWKO 2017-03-29: Odpowiedzi na pytania 2017-03-31: Unieważnienie


KSZ/DSM/2/2017

24-02-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne  i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 2.) Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 24.02.2017- Ogłoszenie 24.02.2017- SWKO 24.02.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 24.02.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy 24.02.2017- […]


KSZ/DSM/1/2017

20-01-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8 Usługi analizy medycznej 20.01.2017- Ogłoszenie 20.01.2017- SWKO 20.01.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy. 20.01.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. 20.01.2017- Załącznik nr 3-5- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 20.01.2017- […]


KSZ/DSM/15/2016

21-12-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 21.12.2016- Ogłoszenie 21.12.2016- SWKO 21.12.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 21.12.2016- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy 21.12.2016- Załącznik nr 3-5 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


DSP/5/2016

13-12-2016

2016-12-13: Ogłoszenie 2016-12-13: SWKO 2016-12-14: Zmiana terminu 2016-12-22: Wyniki


ZP/DDA/5/2016

13-12-2016

Ogłoszenie konkursu na usługę gońca szpitalnego. 13.12.2016r. – Ogłoszenie 13.12.2016r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21.12.2016r. – Protokół z otwarcia ofert 22.12.2016r. – Wyniki


ZP/DDA/3/2016

30-11-2016

Nazwa zamówienia: Usługi gońca szpitalnego 2016-11-30: SIWZ 2016-11-30: Ogłoszenie 2016-12-08: Protokół z otwarcia ofert 2016-12-12: Unieważnienie


ZP/DDA/2/2016

18-11-2016

Całodobowa ochrona terenu, obiektów i mienia szpitala. Ogłoszenie SIWZ 28.11.2016r. – Odpowiedzi na zapytania oferentów 29.11.2016r. – Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 01.12.2016r. – Odpowiedzi na zapytanie oferentów 06.12.2016 – Protokół 06.12.2016 – Unieważnienie


ZP/DDA/1/2016

16-11-2016

Nazwa zamówienia: Usługi gońca szpitalnego 2016-11-16: SIWZ 2016-11-16: Ogłoszenie 2016-11-30: Unieważnienie


DSP/4/2016

25-10-2016

Ogłoszenie SWKO Wyniki


KSZ/DSM/14/2016

19-09-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne  i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 2.) Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 19.09.2016- Ogłoszenie 19.09.2016- SWKO 19.09.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy- Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne […]


KSZ/DSM/13/2016

06-09-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 2.) Badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 3.) Konsultacje pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 4.) Badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 5.) Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5 6.) Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej- CPV: 85121200-5 7.) Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: […]


KSZ/DSM/12/2016

30-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje neurologiczne- CPV: 85121200-5 2.) Badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5 30.08.2016- OGŁOSZENIE 30.08.2016- SWKO 30.08.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy- Konsultacje neurologiczne. 30.08.2016- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy- Badania diagnostyczne neurologiczne. 30.08.2016- Załączniki nr 3-5- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/11/2016

26-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Endosonografia- EUS – CPV: 85121200 – 5 26.08.2016- OGŁOSZENIE 26.08.2016- SWKO 26.08.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 26.08.2016- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 26.08.2016- Załącznik 5- Umowa 02.09.2016- Pytania 02.09.2016- […]


KSZ/DSM/10/2016

10-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 2.) Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne- CPV: 85121210-8 3.) Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5 4.) Konsultacje pulmonologiczne oraz badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 5.) Konsultacje kardiologiczne oraz badania […]


KSZ/DSM/9/2016

18-07-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Badań immunopatologicznych – CPV: 85148000-8 – usługi analizy medycznej. 18.07.2016- Ogłoszenie 18.07.2016- SWKO 18.07.2016- Załącznik 1- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY 18.07.2016- Załącznik 2- FORMULARZ OFERTOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 18.07.2016- Załącznik 3- OŚWIADCZENIE OFERENTA 18.07.2016- Załącznik 4- WZÓR UMOWY 01.08.2016- Unieważnienie Konkursu


KSZ/DSM/8/2016

01-07-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 01.07.2016r. – Ogłoszenie 01.07.2016r. – SWKO 14.07.2016r. – Unieważnienie


KSZ/DDA/4/2016

24-06-2016

2016-06-24: Ogłoszenie 2016-06-24: SWKO 2016-06-24: Załącznik nr 1, 2 2016-06-24: Załącznik nr 3 2016-07-14: Ogłoszenie o wyborze oferty


KSZ/DDA/3/2016

10-06-2016

Ogłoszenie SWKO Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Unieważnienie


KSZ/DSM/07/2016

03-06-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 03.06.2016r. – Ogłoszenie 03.06.2016r. – SWKO 13.06.2016r. – Zmiana terminu składania ofert pakiet nr 2 oraz nr 4 13.06.2016r. – Zmiana terminu składania ofert pakiet nr 3 17.06.2016r. – Pytania oraz zmiany do SWKO dotyczy konsultacji pediatrycznych pakiet nr 3 17.06.2016r. – Zmiana terminu ogłoszenia wyników pakietów 1-2, 4 […]


KSZ/DSM/06/2016

13-05-2016

Badania autoimmunologiczne,wirusologiczne 13.05.2016r. – Ogłoszenie 13.05.2016r. – SWKO 24.05.2016r. – Przesunięcie terminów 24.05.2016r. – Odpowiedź na pytania do SWKO 02.06.2016r. – Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników 10.06.2016r. – Ogłoszenie wyników


KSZ/DDA/2/2016

26-04-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 26.04.2016r. – Ogłoszenie 26.04.2016r. – SWKO 26.04.2016r. – Formularz ofertowy 26.04.2016r. – Oświadczenie oferenta 26.04.2016r. – Wzór umowy 29.04.2016r. – Odpowiedzi 05.05.2016r. – Zmiana terminów 09.05.2016r. – Pytanie 12.05.2016r. – Odpowiedzi 18.05.2016r. – Wyniki 27.05.2016r. – Ogłoszenie o wniesieniu odwołania 03.06.2016r. – Częściowe unieważnienie wyników 03.06.2016r. […]


KSZ/DSM/05/2016

25-04-2016

Badania tomografii komputerowej. 25.04.2016r. – SWKO 25.04.2016r. – Ogłoszenie 11.05.2016r. – Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników 16.05.2016r. – Ogłoszenie wyników


KSZ/DSM/04/2016

18-04-2016

Badania autoimmunologiczne,wirusologiczne. 18.04.2016r. – Ogłoszenie 18.04.2016r. – SWKO 26.04.2016r. – Pytania 26.04.2016r. – Zmiany do SWKO 28.04.2016r. – Wniesienie protestu 04.05.2016r. – Rozstrzygnięcie protestu 04.05.2016r. – ZMIANY DO SWKO II 05.05.2016r. – Ogłoszenie terminu otwarcia ofert 06.05.2016r. – Ogłoszenie o wniesieniu II protesu 09.05.2016r. – Rozstrzygniecie II protestu 09.05.2016r. – Uniewaznienie konkursu


KSZ/DDA/1/2016

01-04-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 01.04.2016r. – Ogłoszenie 01.04.2016r. – SWKO 01.04.2016r. – Załącznik nr 3 do SWKO 15.04.2016r. – Zmiana terminu 20.04.2016r. – Odrzucenie oferty 20.04.2016r. – Unieważnienie


DSP/3/2016

18-03-2016

Ogłoszenie SWKO 31.03.2016r. – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


DSP/2/2016

03-03-2016

2016-03-03: Ogłoszenie 2016-03-03: SWKO 2016-03-14: Unieważnienie 23.03.2016: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


DSP/1/2016

19-02-2016

2016-02-19: SWKO 2016-02-19: Ogłoszenie 2016-02-26: Unieważnienie


KSZ/DSM/03/2016

19-02-2016

19.02.2016r. – SWKO 19.02.2016r. – Ogłoszenie 22.02.2016r. – ZMIANA DO SWKO 25.02.2016r. – ZMIANY DO SWKO 25.02.2016r. – PYTANIA 04.03.2016r. – Ogłoszenie wyników 24.03.2016r. – II ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 04.04.2016r. – Unieważnienie konkursu


KSZ/DSM/02/2016

01-02-2016

Ogłoszenie SWKO 11.02.2016r. – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU


KSZ/DSM/01/2016

12-01-2016

2016.01.12 – SWKO 2016.01.12 – Ogłoszenie 2016.01.15 – Pytania 2016.01.19 – Zmiana terminu 2016.01.28 – Unieważnienie konkursu


DSP/5/2015

04-12-2015

04.12.2015-Ogłoszenie1 Ogłoszenie2 22.12.2015 – Wyniki


DSP/4/2015

04-12-2015

04.12.2015 – Treść Ogłoszenie 21.12.2015 – Wyniki


KSZ/DSM/23/2015

03-12-2015

03.12.2015 – SWKO 03.12.2015 – Ogłoszenie 14.12.2015 – Przesuniecie terminu składania ofert 16.12.2015 – Zmiany do SWKO 16.12.2015 – Pytania 23.12.2015 – Ogłoszenie wyników konkursu


KSZ/DSM/22/2015

30-11-2015

2015.11.30 – Ogłoszenie 2015.11.30 – SWKO 2015.12.04 – Pytania 2015.12.07 – Zmiana terminu 2015.12.09 – Pytania II 2015.12.09 – Zmiany do SWKO 2015.12.16 – Ogłoszenie wyników


KSZ/DSM/21/2015

20-11-2015

Badania diagnostyczne audiologiczne 2015.11.20 – Ogłoszenie 2015.11.20 – SWKO 2015.12.01 – Unieważnienie


KSZ/DSM/20/2015

06-11-2015

2015.11.06: Ogłoszenie 2015.11.06: SWKO 2015.11.16: Zmiana terminu 2015.11.18: Pytania 2015.11.24: Ogłoszenie wyników


KSZ/DSM/19/2015

06-11-2015

2015.11.06 – Ogłoszenie 2015.11.06 – SWKO 2015.11.17 – Unieważnienie


KSZ/DSM/18/2015

06-11-2015

2015.11.06 – Ogłoszenie 2015.11.06 – SWKO 2015.11.13 – Pytanie 2015.11.13 – Zmiany SWKO 2015.11.17 – Zmiana terminów 2015.11.19 – Zmiana terminów 2015.11.30 – Zmiana terminów 2015.12.03 – Unieważnienie


KSZ/DSM/17/2015

06-10-2015

Konkurs ofert: Badanie elastograficzne wątroby. CPV: 85150000 – 5 usługi obrazowania medycznego SWKO Ogłoszenie Zmiana terminu Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


KSZ/DDA1/2015

04-09-2015

Konkurs ofert: Transport sanitarny: Transport pacjentów ze średnim personelem medycznym, samochodem sanitarnym odpowiadającym karetkom typu P ( podstawowa ) 04.09.2015 – Ogłoszenie 04.09.2015 – SWKO 04.09.2015 – Załączniki 16.09.2015 – Wyniki


KSZ/DSP3/2015

03-09-2015

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku – Odcinek Transplantacji Szpiku przy ul. Francuska 20-24 03.09.2015 – Ogłoszenie:Ogłoszenie 03.09.2015 – SWKO:SWKO


KSZ/DSM/16/2015

26-06-2015

Konkurs ofert: Konsultacje radioterapeutyczne w leczeniu raka odbytnicy


KSZ/DSM/15/2015

03-06-2015

Konkurs ofert: Badania genetyczne 03.06.2015 – Ogłoszenie:PDF 03.06.2015 – SWKO:PDF 16.06.2015 – Pytania:PDF 19.06.2015 – Zmiana terminu:PDF 26.06.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:PDF


KSZ/DSP/2/2015

07-05-2015

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji. 07.05.2015 – Ogłoszenie:PDF 07.05.2015 – SWKO:PDF 18.05.2015 – Zmiana SWKO:PDF 18.05.2015 – Zmiana terminu:PDF 27.05.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF


KSZ/DSM/14/2015

29-04-2015

Konkurs ofert: Badania genetyczne


KSZ/DSM/13/2015

15-04-2015

Konkurs ofert: Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne,immunopatologiczne, genetyczne 15.04.2015 – SWKO: PDF 15.04.2015 – Ogłoszenie: PDF 20.04.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu: PDF


KSZ/DSM/12/2015

09-04-2015

Konkurs ofert: Badania Mammograficzne – Spektralne


KSZ/DDA1/2015

07-04-2015

Konkurs ofert: Transport sanitarny: Transport pacjentów ze średnim personelem medycznym, samochodem sanitarnym odpowiadającym karetkom typu P ( podstawowa ) 07.09.2015 – Ogłoszenie:Ogłoszenie 07.09.2015 – SWKO:SWKO 07.09.2015 – Załączniki:Załączniki


KSZ/DSM/11/2015

07-04-2015

Konkurs ofert: Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne


KSZ/DSM/10/2015

20-03-2015

Konkurs ofert: – Badania diagnostyki laboratoryjnej w kierunku gruźlicy


KSZ/DSM/9/2015

17-03-2015

Konkurs ofert: – Badania endoskopowe


KSZ/DSM/8/2015

10-03-2015

Konkurs ofert: – Badania mammograficzne


KSZ/DSM/7/2015

10-03-2015

Konkurs ofert: – Badania Rezonansem Magnetycznym – Kompleksowe zabezpieczenie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę w przypadku awarii sprzętu udzielającego zamówienia


KSZ/DSM/6/2015

09-02-2015

Konkurs ofert: – Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej i zabieg drenażu opłucnej


KSZ/DSM/5/2015

06-02-2015

Konkurs ofert: – Badania TK – Kompleksowe zabezpieczenie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę w przypadku awarii sprzętu udzielającego zamówienia


KSZ/DSM/4/2015

05-02-2015

Konkurs ofert: – Konsultacje okulistyczne i badania diagnostyczne okulistyczne


KSZ/DSM/2/2015

12-01-2015

Konkurs ofert: Oznaczenie białka monoklonalnego w tym łańcuchów ciężkich /jakościowo i ilościowo/ 12.01.2015 – Ogłoszenie:PDF 12.01.2015 – SWKO:PDF 20.01.2015 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSM/3/2015

12-01-2015

Konkurs ofert: Badania laboratoryjne chorób zakaźnych i dokonanie interpretacji wyników 12.01.2015 – Ogłoszenie:PDF 12.01.2015 – SWKO:PDF 20.01.2015 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSP1/2015

08-01-2015

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych w zakresie opieki psychologicznej 08.01.2015 – Ogłoszenie:PDF 08.01.2015 – SWKO:PDF 23.01.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF


KSZ/DSM/16/2014

18-12-2014

Konkurs ofert: Badania laboratoryjne chorób zakaźnych i interpretacja wyników 18.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 18.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSM/15/2014

18-12-2014

Konkurs ofert: – Oznaczenie białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów ciężkich /jakościowo i ilościowo/ 18.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 18.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSM/14/2014

17-12-2014

Konkurs ofert: – Badania autoimmunologiczne – TEST COMBI 17.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 17.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSM/13/2014

16-12-2014

Konkurs ofert: – Badania Laboratoryjne – Toksykologiczne 16.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 16.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSP/6/2014

15-12-2014

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych w zakresie badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka pokarmowego. 15.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 15.12.2014 – SWKO:PDF 22.12.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF 14.01.2015 – Rozstrzygnięcie konkursu:PDF


KSZ/DSM/12/2014

11-12-2014

Konkurs ofert: – Badania RTG 11.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 11.12.2014 – SWKO:PDF 24.12.2014 – Wyniki: PDF


KSZ/DSM/11/2014

09-12-2014

Konkurs ofert: – Badania Laboratoryjne – Toksykologiczne 09.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 09.12.2014 – SWKO:PDF 15.12.2014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSP/5/2014

02-12-2014

Konkurs ofert: Zabiegi transplantacji szpiku: – przeszczepianie autologicznych komórek krwiotwórczych – przeszczepianie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA lub od dawcy alternatywnego – udzielanie specjalistycznych usług medycznych z zakresu transplantacji podczas opieki nas pacjentami Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku i Poradni Transplantacji Szpiku 02.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 02.12.2014 – SWKO:PDF 12.12.2014 – Ogłoszenie o […]


KSZ/DSP/4/2014

02-12-2014

Konkurs ofert: Świadczenie usług w zakresie obsługi aparatury do odzyskiwania krwi w trakcie operacji transplantacji wątroby. 02.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 02.12.2014 – SWKO:PDF 11.12.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF


KSZ/DSP/3/2014

24-11-2014

Konkurs ofert: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla pracowników SPSKM-M. 24.11.2014 – Ogłoszenie:PDF 24.11.2014 – SWKO:PDF 08.12.2014 – Ogłoszenie wyników:PDF


KSZ/DSP/2/2014

24-11-2014

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych oraz pacjentów Poradni Chirurgii Naczyniowej. 24.11.2014 – Ogłoszenie:PDF 24.11.2014 – SWKO:PDF 08.12.2014 – Ogłoszenie wyników:PDF


KSZ/DSM/10/2014

14-11-2014

Konkurs ofert: – Badania laboratoryjne – Troponina 14.11.2014 – Ogłoszenie:PDF 14.11.2014 – SWKO:PDF 25.11.2014 – Zmiana terminu ogłoszenia wyników:PDF 02.12.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF


KSZ/DSM/9/2014

22-08-2014

Konkurs ofert: – Badania Laboratoryjne 22.08.2014 – Ogłoszenie:PDF 22.08.2014 – SWKO:PDF 28.08.2014 – Pytanie:PDF 09.09.2014 – Wyniki:PDF


KSZ/DSM/8/2014

20-08-2014

Konkurs ofert: – Badania molekularne – HER 2 met. FISH 20.08.2014 – Ogłoszenie:PDF 20.08.2014 – SWKO:PDF 01.09.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF 05.09.2014 – Unieważnienie:PDF


DDA/2/2014

16-07-2014

Konkurs ofert: – Transport sanitarny


KSZ/DSM/7/2014

14-07-2014

Konkurs ofert: – Konsultacyjne badania immunohematologiczne – Badania immunogenetyczne – Badania – inne 14.07.2014 – Ogłoszenie:PDF 14.07.2014 – SWKO:PDF 23.07.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF 24.07.2014 – Pytania:PDF 24.07.2014 – Zmiana SWKO:PDF 24.07.2014 – Załącznik 1, 2, 4 po zmianach SWKO:PDF 29.07.2014 – Zmiana terminów: składania ofert, otwarcia ofert oraz ogłoszenia wyników:PDF 29.07.2014 – Pytania:PDF […]


KSZ/DSM/6/2014

02-07-2014

Konkurs ofert: – Konsultacyjne badania immunohematologiczne, badania immunogenetyczne 02.07.2014 – Ogłoszenie:PDF 02.07.2014 – SWKO:PDF 09.07.2014 – Odwołanie konkursu:PDF


KSZ/DSM/5/2014

16-06-2014

Konkurs ofert: – Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne 16.06.2014 – Ogłoszenie:PDF 16.06.2014 – SWKO:PDF 25.06.2014 – Rozstrzygnięcie: PDF


KSZ/DSM/4/2014

09-06-2014

Konkurs ofert: – Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne 09.06.2014 – Ogłoszenie:PDF 09.06.2014 – SWKO:PDF 11.06.2014 – Pytania:PDF 12.06.2014 – Zmiana do treści SWKO:PDF 17.06.2014 – Unieważnienie:PDF


KSZ/DSP/1/2014

04-06-2014

Konkurs ofert: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej: tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR) w Zakładzie Radiologii. 04.06.2014 – Ogłoszenie:PDF 04.06.2014 – SWKO:PDF 16.06.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert:PDF


DDA/1/2014

23-05-2014

Konkurs ofert: – Transport sanitarny


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM