Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/1/2021

18-01-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1   18.01.2021 – OGŁOSZENIE 18.01.2021 – SWKO 18.01.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 18.01.2021 – Załącznik […]

Oferta pracy: Statystyk medyczny

15-01-2021

Umowa o pracę na czas zastępstwa, pełny wymiar zatrudnienia. Wymagania: wykształcenie średnie znajomość obsługi Ms Office ( w szczególności Ms Excel) umiejętności analityczne dokładność i skrupulatność samodzielność w działaniu umiejętność pracy pod presją czasu Preferowane: wykształcenie wyższe doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku Wymagane dokumenty: CV oraz podanie o pracę Kontakt: 32 259 16 61 […]

Oferta pracy: Referent ds. finansowo- księgowych

04-01-2021

Pełny wymiar zatrudnienia, umowa o pracę. Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne mile widziane doświadczenie w sektorze finansowo-księgowym Kontakt: 32 259 16 61  e-mail: kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM