Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/1/2021

29-01-2021

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki lub ratownicy systemu, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) Kod CPV – 60130000-8 –usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Kolejność:   29.01.2021 – Ogłoszenie 29.01.2021 – SWKO 29.01.2021 – Załącznik nr 1 29.01.2021 – Załącznik nr 2-4 29.01.2021 – Załacznik […]

KSZ/DSM/2/2021

25-01-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  UKŁADU DOPEŁNIACZA CH50 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   25.01.2021 – OGŁOSZENIE 25.01.2021 – SWKO 25.01.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 25.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]

KSZ/DSM/1/2021

18-01-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1   18.01.2021 – OGŁOSZENIE 18.01.2021 – SWKO 18.01.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 18.01.2021 – Załącznik […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM