Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/2/2020

13-08-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny) kod CPV-60130000-8- usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób   13.08.2020-OGŁOSZENIE 13.08.2020-SWKO 13.08.2020-Załącznik nr 1-Formularz cenowy 13.08.2020-Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy 13.08.2020-Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE OFERENTA O WPISACH DO […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM