Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/27/2018


15-11-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA  IMMUNOGENETYCZNE-

-P/C P.ANTYGENOM ZGODNOŚCI TKANKOWEJ DAWCY – DSA

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

15.11.2018 – OGŁOSZENIE

15.11.2018 – SWKO

15.11.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

15.11.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

15.11.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

15.11.2018 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

15.11.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

15.11.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

28.11.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM