Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-17-064 BN

29-06-2017

SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY WARSZTATOWEJ ORAZ OBUWIA NA SALE OPERACYJNE – A

ZP-17-063 BN

29-06-2017

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – II A

ZP-17-052BN

26-06-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU -2

ZP-17-059BN

23-06-2017

DOSTAWA LEKÓW 12

ZP-17-055 BN

20-06-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WSTRZYKIWACZA

ZP-17-056UN

19-06-2017

DOSTAWA LEKÓW – 11

ZP-17-036BN

12-06-2017

DOSTAWA CHŁODZIAREK FARMACEUTYCZNYCH I LODÓWEK TRANSPORTOWYCH -1

ZP-17-051UN

08-06-2017

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

ZP-17-053UN

08-06-2017

DOSTAWA LEKÓW – 10

ZP-17-057BN

07-06-2017

DOSTAWA   DIALIZATORÓW

oferta pracy praca zatrudnimy

Oferta pracy: pielęgniarka

07-06-2017

Zatrudnimy pielęgniarki na zastępstwo i czas określony

ZP-17-040 BN

05-06-2017

WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALĘ POOPERACYJNĄ, PRZYSTOSOWANIE WĘZŁÓW SANITARNYCH NA PARTERZE i I PIĘTRZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, MONTAŻ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ MALOWANIE ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

ZP-17-054BN

02-06-2017

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJĄCYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW  W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI – IA

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM