Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-13-127A BN

31-12-2013

Dostawa respiratora

ZP-13-129A BN

31-12-2013

Dostawa sprzętu komputerowego

ZP-13-137BN

20-12-2013

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

ZP-13-138UN

17-12-2013

DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

ZP-12-134BN

09-12-2013

Roboty budowlane – niwelacja terenu

DSP/4/2013

06-12-2013

Konkurs ofert: 06.12.2013 – Ogłoszenie: PDF 06.12.2013 – SWKO: PDF 11.12.2013 – Zmiana SWKO:PDF 12.12.2013 – Zmiana terminu:PDF 16.12.2013 – Zmiana terminu:PDF 16.12.2013 – Wyniki:PDF

ZP-13-128 UN

05-12-2013

Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów – VIII

ZP-13-136UN

05-12-2013

DOSTAWA LEKÓW – 15

ZP-13-133UN

04-12-2013

Dostawa sprzętu do badań angiograficznych

DSM/12/2013

02-12-2013

Konkurs ofert: – Badania diagnostyczne otolaryngologiczne

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM