Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSP/4/2014


02-12-2014

Konkurs ofert:

Świadczenie usług w zakresie obsługi aparatury do odzyskiwania krwi w trakcie operacji transplantacji wątroby.

02.12.2014 – Ogłoszenie:PDF
02.12.2014 – SWKO:PDF
11.12.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM