Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/20/2021

23-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   23.07.2021 – OGŁOSZENIE 23.07.2021 –SWKO 23.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 23.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 23.07.2021 […]

Duże wyróżnienie dla naszego szpitala

22-07-2021

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM Śląskiego w Katowicach jest według pacjentów najlepszą placówką onkologiczną w Polsce. W rankingu portalu Onkomapa, prowadzonym przez fundacje Alivia, zebrano opinie o placówkach onkologicznych w całej Polsce. Chorzy i ich rodziny wyrazili w glosowaniu swoje zdanie o poziomie opieki, jaki oferują szpitale leczące nowotwory. Nasz szpital otrzymał […]

KSZ/DSM/18/2021

14-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   14.07.2021 – OGŁOSZENIE 14.07.2021 –SWKO 14.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 14.07.2021 –Załącznik nr 5 […]

KSZ/DSM/17/2021

14-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Konsultacje pulmonologiczne – CPV: 85121232-8 Badania diagnostyczne pulmonologiczne – CPV: 85121232-8 Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5   14.07.2021 – OGŁOSZENIE 14.07.2021 – SWKO 14.07.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.07.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM