Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/04/2016


18-04-2016

Badania autoimmunologiczne,wirusologiczne.

18.04.2016r. – Ogłoszenie

18.04.2016r. – SWKO

26.04.2016r. – Pytania

26.04.2016r. – Zmiany do SWKO

28.04.2016r. – Wniesienie protestu

04.05.2016r. – Rozstrzygnięcie protestu

04.05.2016r. – ZMIANY DO SWKO II

05.05.2016r. – Ogłoszenie terminu otwarcia ofert

06.05.2016r. – Ogłoszenie o wniesieniu II protesu

09.05.2016r. – Rozstrzygniecie II protestu

09.05.2016r. – Uniewaznienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM