Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/15/2018


09-05-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

09.05.2018 – OGŁOSZENIE

09.05.2018 – SWKO

09.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

09.05.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

09.05.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3

09.05.2018 – Załącznik nr 4-6 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

09.05.2018 – Załącznik nr 7 – Oświadczenie Oferenta

09.05.2018 – Załącznik nr 8– Pytania dotyczące standardu HL7

09.05.2018 – Załącznik nr 9 – Wzór umowy

09.05.2018 – Złącznik do umowy – Zasady powierzeni danych osobowych

16.05.2018 – PYTANIA I

21.05.2018 – Zmiana terminów

22.05.2018 – PYTANIA II

22.05.2018 – Zmiany do SWKO I

23.05.2018 – Zmiany do SWKO II

23.05.2018 – PYTANIA III

23.05.2018 – Zmiany do SWKO III

29.05.2018 – Zmiana terminów II

06.06.2018 – Zmiana terminów III

08.06.2018 – Zmiana terminów IV

15.06.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM