Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/3/2023


25-05-2023
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki lub ratownicy/ratownicy medyczni, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa)

25.05.2023 – Ogłoszenie
25.05.2023 – SWKO
25.05.2023 – Załącznik nr 1
25.05.2023 – Załącznik nr 2-4
25.05.2023 – Załącznik nr 5-  Wzór umowy
12.06.2023 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM