Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/01/2023


03-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA
CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

03.01.2023 – OGŁOSZENIE

03.01.2023 – SWKO

03.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

03.01.2023 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

03.01.2023 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

03.01.2023 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

03.01.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

12.01.2023 – PYTANIA I

18.01.2023 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM