Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/9/2022

27-06-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE GERIATRYCZNE CPV: 85121252-4 – Usługi geriatryczne     274.06.2022- OGŁOSZENIE 27.06.2022 – SWKO 27.06.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 27.06.2022 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 27.06.2022 […]

KSZ/DSM/8/2022

21-06-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   21.06.2022 – OGŁOSZENIE 21.06.2022 – SWKO 21.06.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 21.06.2022 – Załącznik nr 2-4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM