Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-14-105BN

31-12-2014

Dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni – II.

ZP-14-111 UN

29-12-2014

Dostawa sytemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB.  

ZP-14-108UN

24-12-2014

Odbiór i utylizacja odpadów szpitalnych

ZP-14-112 BN

23-12-2014

  Dostawa wózka akumulatorowego ze skrzynią bagażową.

ZP-14-110BN

22-12-2014

DOSTAWA I MONTAŻ (NAPRAWA) ZESTAWU ZASILANIA RF W REZONANSIE MAGNETYCZNYM VANTAGE ATLAS X MRT – 1503/W3 NR FABR. W3A07X2008 PRODUKCJI TOSHIBA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE RENTGENODIAGNOSTYKI

ZP-14-106BN

19-12-2014

DOSTAWA OZNACZNIKÓW DO PODEJŚCIA POD NACZYNIA, WORKI DO DOBOWEJ I 14-DNIOWEJ ZBIÓRKI MOCZU

KSZ/DSM/16/2014

18-12-2014

Konkurs ofert: Badania laboratoryjne chorób zakaźnych i interpretacja wyników 18.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 18.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF

KSZ/DSM/15/2014

18-12-2014

Konkurs ofert: – Oznaczenie białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów ciężkich /jakościowo i ilościowo/ 18.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 18.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF

KSZ/DSM/14/2014

17-12-2014

Konkurs ofert: – Badania autoimmunologiczne – TEST COMBI 17.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 17.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF

KSZ/DSM/13/2014

16-12-2014

Konkurs ofert: – Badania Laboratoryjne – Toksykologiczne 16.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 16.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF

KSZ/DSP/6/2014

15-12-2014

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych w zakresie badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka pokarmowego. 15.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 15.12.2014 – SWKO:PDF 22.12.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF 14.01.2015 – Rozstrzygnięcie konkursu:PDF

ZP-14-107 BN

11-12-2014

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów – VIII.

KSZ/DSM/12/2014

11-12-2014

Konkurs ofert: – Badania RTG 11.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 11.12.2014 – SWKO:PDF 24.12.2014 – Wyniki: PDF

KSZ/DSM/11/2014

09-12-2014

Konkurs ofert: – Badania Laboratoryjne – Toksykologiczne 09.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 09.12.2014 – SWKO:PDF 15.12.2014 – Unieważnienie konkursu:PDF

ZP-14-103 BN

05-12-2014

Modernizacja systemu przyzywowego w Oddziale Chorób Wewnętrznym i Chemioterapii Onkologicznej.

ZP -14 -104 BN

05-12-2014

Dostawa wózka akumulatorowego ze skrzynią bagażową.

KSZ/DSP/5/2014

02-12-2014

Konkurs ofert: Zabiegi transplantacji szpiku: – przeszczepianie autologicznych komórek krwiotwórczych – przeszczepianie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA lub od dawcy alternatywnego – udzielanie specjalistycznych usług medycznych z zakresu transplantacji podczas opieki nas pacjentami Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku i Poradni Transplantacji Szpiku 02.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 02.12.2014 – SWKO:PDF 12.12.2014 – Ogłoszenie o […]

KSZ/DSP/4/2014

02-12-2014

Konkurs ofert: Świadczenie usług w zakresie obsługi aparatury do odzyskiwania krwi w trakcie operacji transplantacji wątroby. 02.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 02.12.2014 – SWKO:PDF 11.12.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM