Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-16-101BN

27-07-2016

DOSTAWA ZESTAWÓW DO KOLONOSKOPII i ENDOSKOPII Z TOREM WIZYJNYM

ZP-16-089BN

27-07-2016

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie dźwigu osobowego elektrycznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

ZP-16-100BN

26-07-2016

DOSTAWA DWÓCH WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH

ZP-16-088BN

22-07-2016

DOSTAWA PAPIERU KSERO

ZP-16-085BN

22-07-2016

DOSTAWA LEKÓW – 6A

ZP-16-087 BN

22-07-2016

Dostawa odczynników – VI A

ZP-16-086 BN

22-07-2016

Roboty awaryjne – III

ZP-16-082 BN

19-07-2016

Dostawa urządzeń medycznych – II

ZP-16-81BN

18-07-2016

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

KSZ/DSM/9/2016

18-07-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Badań immunopatologicznych – CPV: 85148000-8 – usługi analizy medycznej. 18.07.2016- Ogłoszenie 18.07.2016- SWKO 18.07.2016- Załącznik 1- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY 18.07.2016- Załącznik 2- FORMULARZ OFERTOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 18.07.2016- Załącznik 3- OŚWIADCZENIE OFERENTA 18.07.2016- Załącznik 4- WZÓR UMOWY 01.08.2016- Unieważnienie Konkursu

ZP-16-83BN

18-07-2016

DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH 2

ZP-16-079 UN

13-07-2016

Dostawa odczynników – VII

ZP-16-078 BN

05-07-2016

Roboty awaryjne – II

ZP-16-077 BN

05-07-2016

Dostawa odczynników – VI

KSZ/DSM/8/2016

01-07-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 01.07.2016r. – Ogłoszenie 01.07.2016r. – SWKO 14.07.2016r. – Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM