Kontrast: włącz / wyłącz

DSM/1/2013


06-02-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w zakresie:

  • Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej
  • Konsultacje okulistyczne i badania diagnostyczne okulistyczne
  • Konsultacje kardiologicze, kardiochirurgiczne i badania diagnostyczne kardiologiczne
  • Badania diagnostyczne mammograficzne
  • Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej i zabieg drenażu opłucnej
  • Badania mikrobiologiczne w zakresie diagnostyki bakteriologicznej w kierunku prątka gruźlicy

06.02.2013 – Ogłoszenie: PDF
06.02.2013 – SWKO: PDF
13.02.2013 – Pytania: PDF
15.02.2013 – Unieważnienie – pakiet 1 i 2: PDF
20.02.2013 – Wyniki: PDF
20.02.2013 – Unieważnienie – pakiet 3 i 4: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM