Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/1/2016


01-04-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów.

01.04.2016r. – Ogłoszenie
01.04.2016r. – SWKO
01.04.2016r. – Załącznik nr 3 do SWKO
15.04.2016r. – Zmiana terminu
20.04.2016r. – Odrzucenie oferty
20.04.2016r. – Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM