Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/4/2021

24-08-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny) 24.08.2021 – Ogłoszenie 24.08.2021 – SWKO 24.08.2021-  Załącznik nr 1 – formularz cenowy 24.08.2021-  Załącznik nr 2-4 formularz ofertowy –   formularz, oświadczenia 24.08.2021 – Załącznik nr 5– wzór umowy […]

KSZ/DSM/19/2021

16-08-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7 Badania endoskopowe – CPV: 85121200 – 5 Badania endoskopowe laryngologiczne – CPV: 85121200 – 5 Kompleksowe zabezpieczenie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia 16.08.2021 – OGŁOSZENIE 16.08.2021 – SWKO 16.08.2021 – Załącznik […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM