Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/08/2023


03-04-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE
Diagnostyka nowotworowa
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

03.04.2023 – OGŁOSZENIE

03.04.2023 – SWKO

03.04.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

03.04.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

03.04.2023 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

03.04.2023 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

03.04.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

07.04.2023 – PYTANIA I

12.04.2023 – PYTANIA II

20.04.2023 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM