Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/2/2022


08-08-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T
z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny/ratownik)

08.08.2022 Ogłoszenie
08.08.2022 SWKO
08.08.2022 Załącznik nr 1- Formularz cenowy
08.08.2022 Załącznik nr 2-4 Formularz ofertowy
08.08.2022 Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy
12.08.2022 PYTANIA I
12.08.2022 ZMIANY I
12.08.2022 Załącznik nr 1 – po zmianie
12.08.2022 Załącznik nr 2 – po zmianie
12.08.2022 Załącznik nr 5 – po zmianie
22.08.2022 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
26.08.2022 Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM