Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/18/2019


31-10-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania Densytometryczne

CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

31.10.2019 – OGŁOSZENIE

31.10.2019 – SWKO

31.10.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

31.10.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

31.10.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

31.10.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

31.10.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

31.10.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

15.11.2019 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM