Kontrast: włącz / wyłącz

ZP/DDA/2/2016


18-11-2016

Całodobowa ochrona terenu, obiektów i mienia szpitala.

Ogłoszenie

SIWZ

28.11.2016r. – Odpowiedzi na zapytania oferentów

29.11.2016r. – Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

01.12.2016r. – Odpowiedzi na zapytanie oferentów

06.12.2016 – Protokół

06.12.2016 – Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM