Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/6/2018


05-03-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE

05.03.2018 – OGŁOSZENIE

05.03.2018 – SWKO

05.03.2018 – Załącznik nr 1 -Formularz asortymentowo- cenowy

05.03.2018 –  Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych

05.03.2018 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

05.03.2018 –Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

05.03.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

05.03.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia danych osobowych

13.03.2018 – Zmiana terminów I

13.03.2018 – ZMIANY DO SWKO II

20.03.2018 – Zmiana terminów II

22.03.2018 – PYTANIA

28.03.2018 – Ogłoszenie wyników

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM