Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/2/2020


13-08-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny)

kod CPV-60130000-8- usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

 

13.08.2020-OGŁOSZENIE

13.08.2020-SWKO

13.08.2020-Załącznik nr 1-Formularz cenowy

13.08.2020-Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy

13.08.2020-Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE OFERENTA O WPISACH DO REJESTRÓW

13.08.2020-Załącznik nr 5-WZÓR UMOWY

13.08.2020-Załącznik nr 6 -Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

13.08.2020-Załącznik nr 4- Oświadczenie oferenta

31.08.2020-Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM