Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-18-076UN

27-06-2018

DOSTAWA LEKÓW 18

ZP-18-082BN

27-06-2018

DOSTAWA LEKÓW 22

ZP-18-083BN

27-06-2018

DOSTAWA  APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZP-18-075UN

25-06-2018

DOSTAWA LEKÓW17

Zp-18-079BN

25-06-2018

DOSTAWA LEKÓW 19

ZP-18-074UN

21-06-2018

DOSTAWA LEKÓW 16

ZP-18-078BN

20-06-2018

DOSTAWA EZ JAŁOWYCH

ZP-18-069BN

19-06-2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

KSZ/DSM/18/2018

14-06-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE 14.06.2018 – OGŁOSZENIE 14.06.2018 –SWKO 14.06.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 14.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 14.06.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 14.06.2018 – […]

DSP/7/2018

14-06-2018

2018-06-14: Ogłoszenie 2018-06-14: SWKO 2018-06-25: Rozstrzygnięcie konkursu

ZP-18-072BN

08-06-2018

NAPRAWA MRI

ZP-18-068BN

06-06-2018

DOSTAWA ELEKTROD, ŻELI DO USG I EKG, WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH I ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI PACJENTÓW

KSZ/DSM/17/2018

05-06-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 05.06.2018 – OGŁOSZENIE 05.06.2018 – SWKO 05.06.2018 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

ZP-18-067 BN

04-06-2018

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ

ZP-18-064 UN

01-06-2018

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM