Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


SPRZEDAŻ TK

28-09-2017

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZP-17-106UN

27-09-2017

DOSTAWA LEKÓW 21

ZP-17-103UN

27-09-2017

DOSTAWA LEKÓW – 20

ZP-17-105BN

26-09-2017

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZP-17-092UN

21-09-2017

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

ZP-17-101 BN

19-09-2017

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – III A

ZP-17-091UN

19-09-2017

DOSTAWA IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

ZP-17-102BN

18-09-2017

DOSTAWA LEKÓW 19

ZP-17-095BN

15-09-2017

DOSTAWA OSPRZĘTU DO APARATU DO POZYSKIWANIA KRWI Z POLA OPERACYJNEGO

ZP-17-090 BN

15-09-2017

DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

ZP-17-093BN

14-09-2017

DOSTAWA WORKÓW DO OCZYSZCZENIA POWIETRZA

ZP-17-096BN

14-09-2017

DOSTAWA LEKÓW 18

ZP-17-094BN

13-09-2017

DOSTAWA ŚWIEŻEGO DROBIU ORAZ JAJ

ZP-17-089BN

11-09-2017

MATERIAŁY OPATRUNKOWE

ZP-17-088BN

11-09-2017

DOSTAWA ŁÓŻEK MEDYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM