Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/2/2017

24-02-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne  i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 2.) Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 24.02.2017- Ogłoszenie 24.02.2017- SWKO 24.02.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 24.02.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy 24.02.2017- […]

ZP-17-015 BN

17-02-2017

„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ III-go PIĘTRA ODDZIAŁU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU”

ZP-17-012BN

16-02-2017

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ZP-17-004 BN

16-02-2017

„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO I BIUROWEGO”

ZP-17-002 BN

03-02-2017

WYKONANIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ DLA ZADANIA „ MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO”

ZP-17-014 BN

03-02-2017

DOSTAWA PRZEŚCIERADEŁ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM