Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


Oferta pracy: pracownik do Działu Zamówień Publicznych i Umów.

30-09-2020

Pełny wymiar zatrudnienia, umowa o pracę. Wymagania: – wykształcenie wyższe – mile widziane doświadczenie w zamówieniach publicznych – dobra znajomość pakietu Office Osoba zatrudniona na ww. stanowisku zajmować się będzie m.in.: -przygotowaniem, przeprowadzaniem i koordynowaniem wszelkich procedur o zamówienie publiczne Kontakt:32 259 16 68 , 32 259 16 61 mail: kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi […]

KSZ/DSM/5/2020

01-09-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.09.2020 – OGŁOSZENIE 01.09.2020 – SWKO 01.09.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 01.09.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM