Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/22/2021


17-11-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

17.11.2021 – OGŁOSZENIE

17.11.2021 – SWKO

17.11.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

17.11.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

17.11.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

17.11.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

17.11.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

17.11.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

02.12.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM