Kontrast: włącz / wyłącz

Konkursy

Wszystkie konkursy publikowane są w formacie PDF.
Do ich poprawnego odczytu pobierz aktualną wersję Adobe Reader
Prosimy o korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki IE, Firefox lub Chrome.


KSZ/DSM/06/2024

09-04-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE 1) KONSULTACJE LEKARZA CHORÓB ZAKAŹNYCH CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne 2) KONSULTACJE LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GENETYKI KLINICZNEJ CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne 3) KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ CPV: 85131000-6 – Usługi stomatologiczne   09.04.2024 – OGŁOSZENIE 09.04.2024 – SWKO 09.04.2024 […]


KSZ/DDA/3/2024

04-04-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem). 04.04.2024 r. – Ogłoszenie 04.04.2024 r. – SWKO 04.04.2024 r. – Załącznik nr 1 04.04.2024 r. – Załącznik nr 2-4 04.04.2024 r. – Załącznik nr 5 – wzór umowy 04.04.2024 r. – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/05/2024

18-03-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE            CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   18.03.2024 – OGŁOSZENIE 18.03.2024 – SWKO 18.03.2024 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.03.2024 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferen […]


DSP/4/2024

18-03-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wykonywanie opisów badań obrazowych TK i RM oraz nadzór nad badaniami. 18.03.2024 – Ogłoszenie 18.03.2024 – Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu 27.03.2024 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


DSP/3/2024

12-03-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji 12.03.2024 – Ogłoszenie 12.03.2024 – Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu 20.03.2024 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


KSZ/DDA/2/2024

11-03-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem). 11.03.2024 r. – Ogłoszenie 11.03.2024 r. – SWKO 11.03.2024 r. – Załącznik nr 1 11.03.2024 r. – Załącznik nr 2-4 11.03.2024 r. – Załącznik nr 5 – wzór umowy 11.03.2024 r. – Załącznik nr […]


DSP/2/2024

28-02-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji 28.02.2024 – Ogłoszenie 28.02.2024 – Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu 12.03.2024 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego


KSZ/DSM/04/2024

22-02-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   22.02.2024 – OGŁOSZENIE 22.02.2024 – SWKO 22.02.2024 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Badania genetyczne w kierunku przyczyn genetycznych aHUS 22.02.2024 – Załącznik nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Badania […]


KSZ/DDA/1/2024

19-02-2024

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki lub ratownicy medyczni, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa). 19.02.2024 – Ogłoszenie 19.02.2024 – SWKO 19.02.2024 – Załącznik nr 1 19.02.2024 – Załącznik nr 2-4 19.02.2024 – Załącznik nr 5 – wzór umowy 19.02.2024 – Załącznik nr 6 i 7 RODO 04.03.2024 […]


DSP1/1/2024

13-02-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji. 13.02.2024 – Ogłoszenie 13.02.2024 – Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu 27.02.2024 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego


KSZ/DSM/03/2024

01-02-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ  7 DNI   TYGODNIU I  24 GODZINY NA  DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 1.02.2024 – OGŁOSZENIE 1.02.2024 – SWKO 1.02.2024 – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 1.02.2024 – Załącznik nr 1 RM 1.02.2024 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 1.02.2024 […]


KSZ/DSM/02/2024

04-01-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ  7 DNI   TYGODNIU I  24 GODZINY NA  DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego     04.01.2024 – OGŁOSZENIE 04.01.2024 – SWKO 04.01.2024 – Załącznik nr 1  – Formularz asortymentowo-cenowy 04.01.2024 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/01/2024

04-01-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej i zabieg drenażu opłucnej – CPV: 85121300 – 6   04.01.2024 – OGŁOSZENIE 04.01.2024 – SWKO 04.01.2024 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 04.01.2024 – Załącznik nr 2-4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DSM/19/2023

30-11-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:                          BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA                      CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   30.11.2023 – OGŁOSZENIE 30.11.2023 – SWKO 30.11.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 30.11.2023 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, […]


KSZ/DSM/18/2023

16-11-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1. BADANIA MAMMOGRAFICZNE 2. BADANIA DENSYTOMETRYCZNE 3. BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE    W    PRZYPADKU    AWARII    SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO  ZAMÓWIENIA                               CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   16.11.2023 – OGŁOSZENIE 16.11.2023 – SWKO 16.11.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 : Badania mammograficzne […]


KSZ/DSM/17/2023

13-10-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA CYTOFLUOROMETRII PRZEPŁYWOWEJ POD KĄTEM OBECNOŚCI KLONU PNH   13.10.2023 – OGŁOSZENIE 13.10.2023 – SWKO 13.10.2023 – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 13.10.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asort.cen. granul.erytr. 13.10.2023 – Załącznik nr 2 -4 do SWKO 13.10.2023 – Załącznik nr 5 13.10.2023 – Załącznik […]


KSZ/DSM/16/2023

04-09-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania laboratoryjne: MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej wysokiego stopnia CPV: 85145000-7  – Usługi  świadczone przez  laboratoria medyczne   04.09.2023 – OGŁOSZENIE 04.09.2023 – SWKO 04.09.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 04.09.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń […]


KSZ/DSM/15/2023

25-08-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania laboratoryjne: Stężenie witaminy B1 (tiamina) CPV: 85145000-7  – Usługi  świadczone przez  laboratoria medyczne   25.08.2023 – OGŁOSZENIE 25.08.2023 – SWKO 25.08.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 25.08.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/14/2023

27-07-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA MOLEKULARNE  II            CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   27.07.2023 – OGŁOSZENIE 27.07.2023 – SWKO 27.07.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 27.07.2023 – Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/13/2023

26-07-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW W KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   26.07.2023 – OGŁOSZENIE 26.07.2023 – SWKO 26.07.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 26.07.2023 – Załącznik nr 2 -4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie […]


KSZ/DDA/4/2023

29-06-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik/ ratownik medyczny). 29.06.2023 – Ogłoszenie konkurs T 29.06.2023-  SWKO 29.06.2023 – Załącznik nr 1 29.06.2023-  Załącznik nr 2 29.06.2023-  Załącznik nr 3 i 4 29.06.2023 – Załącznik nr 5- […]


KSZ/DSM/12/2023

26-06-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1. KONSULTACJE OKULISTYCZNE ORAZ  BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE   CPV: 85121200-5  – Specjalistyczne usługi medyczne  2. KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne   26.06.2023 – OGŁOSZENIE 26.06.2023 – SWKO 26.06.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje okulistyczne 26.06.2023 – […]


KSZ/DDA/3/2023

25-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki lub ratownicy/ratownicy medyczni, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) 25.05.2023 – Ogłoszenie 25.05.2023 – SWKO 25.05.2023 – Załącznik nr 1 25.05.2023 – Załącznik nr 2-4 25.05.2023 – Załącznik nr 5-  Wzór […]


KSZ/DDA/2/2023

16-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 16.05.2023 – Ogłoszenie 16.05.2023 – SWKO 16.05.2023 – Załącznik nr 1 16.05.2023 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 16.05.2023 – Załącznik nr 5 do SWKO- UMOWA 18.05.2023 – PYTANIA I 18.05.2023 – […]


KSZ/DSM/11/2023

12-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Konsultacje urazowo-ortopedyczne z możliwością wykonania  badań diagnostycznych CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne 2. Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9-Usługi pediatryczne 3. Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologiioraz badania diagnostyczne ginekologiczne CPV: 85121210-8   – Usługi ginekologiczne i położnicze 4. Konsultacje neurologiczne  z możliwością wykonania  badań diagnostycznych 5. Konsultacje diabetologiczne […]


KSZ/DSM/10/2023

09-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA HISTOPATOLOGICZNE SPECJALISTYCZNE, PATOMORFOLOGICZNE i CYTOLOGICZNE.   CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   09.05.2023 – OGŁOSZENIE 09.05.2023 – SWKO 09.05.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 09.05.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 09.05.2023 – […]


KSZ/DSM/09/2023

09-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Konsultacyjne badania  immunohematologiczne 2. Badania immunogenetyczne CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   09.05.2023 – OGŁOSZENIE 09.05.2023 – SWKO 09.05.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 09.05.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz […]


KSZ/DSM/08/2023

03-04-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE Diagnostyka nowotworowa CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   03.04.2023 – OGŁOSZENIE 03.04.2023 – SWKO 03.04.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 03.04.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DDA/1/2023

29-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 29.03.2023 – Ogłoszenie  29.03.2023 – SWKO 29.03.2023 – Załącznik nr 1 29.03.2023 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 29.03.2023 – Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 05.04.2023 – Zmiana […]


DSP/3/2023

08-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. OGŁOSZENIE SWKO ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ODRZUCENIE OFERTY    


KSZ/DSM/07/2023

01-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA TKANKOWE CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   01.03.2023 – OGŁOSZENIE 01.03.2023 – SWKO 01.03.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 01.03.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 01.03.2023 – Załącznik […]


DSP/2/2023

21-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. OGŁOSZENIE SWKO  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  


KSZ/DSM/06/2023

16-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:       BADANIA  LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   16.02.2023 – OGŁOSZENIE 16.02.2023 – SWKO 16.02.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Badanie układu dopełniacza CH50, Oznaczenie p/c przeciwko receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R); Oznaczanie p/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych […]


DSP/1/2023

06-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. SWKO OGŁOSZENIE  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  


KSZ/DSM/05/2023

02-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE Oznaczanie przeciwciał przeciw czynnikowi H  (anty CFH) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.02.2023 – OGŁOSZENIE 01.02.2023 – SWKO 01.02.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 01.02.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/04/2023

31-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   31.01.2023 – OGŁOSZENIE 31.01.2023 – SWKO 31.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 31.01.2023 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/03/2023

17-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   17.01.2023 – OGŁOSZENIE 17.01.2023 – SWKO 17.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Badania Laboratoryjne – Her 2 met. FISH, Badanie mutacji genu PIK3CA 17.01.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy […]


KSZ/DSM/02/2023

10-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   10.01.2023 – OGŁOSZENIE 10.01.2023 – SWKO 10.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.01.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 10.01.2023 […]


KSZ/DSM/01/2023

03-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   03.01.2023 – OGŁOSZENIE 03.01.2023 – SWKO 03.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 03.01.2023 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/19/2022

14-12-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   14.02.2022 – OGŁOSZENIE 14.02.2022 – SWKO 14.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.02.2022 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/18/2022

21-11-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   21.11.2022 – OGŁOSZENIE 21.11.2022 – SWKO 21.11.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 21.11.2022 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/17/2022

14-11-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Oznaczenia białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów  ciężkich (jakościowe i ilościowe) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   14.11.2022 – OGŁOSZENIE 14.11.2022 – SWKO 14.11.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.11.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, […]


KSZ/DSM/16/2022

28-10-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   28.10.2022 – OGŁOSZENIE 28.10.2022 – SWKO 28.10.2022 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 28.10.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 28.10.2022 – […]


KSZ/DSM/15/2022

07-10-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: ELASTOGRAFIA  WĄTROBY CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania   medycznego   07.10.2022 – OGŁOSZENIE 07.10.2022 – SWKO 07.10.2022 – Załącznik 1– Formularz asortymentowo-cenowy 07.10.2022 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 07.10.2022 – Załącznik nr 5 […]


KSZ/DSM/14/2022

05-09-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIE STEC CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   05.09.2022 – OGŁOSZENIE 05.09.2022 – SWKO 05.09.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.09.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 05.09.2022 […]


KSZ/DSM/13/2022

30-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI: EWEROLIMUS CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   30.08.2022 – OGŁOSZENIE 30.08.2022 –SWKO 30.08.2022 – Zalacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 30.08.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/12/2022

16-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:                                 BADANIA  UKŁADU DOPEŁNIACZA CH50 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   16.08.2022 – OGŁOSZENIE 16.08.2022 – SWKO 16.08.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 16.08.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, […]


KSZ/DDA/2/2022

08-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny/ratownik) 08.08.2022 Ogłoszenie 08.08.2022 SWKO 08.08.2022 Załącznik nr 1- Formularz cenowy 08.08.2022 Załącznik nr 2-4 Formularz ofertowy 08.08.2022 Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 12.08.2022 PYTANIA I 12.08.2022 […]


KSZ/DSM/11/2022

13-07-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne z możliwością wykonania badań diagnostycznych   13.07.2022 OGŁOSZENIE 13.07.2022 SWKO 13.07.2022 UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 13.07.2022 Załącznik 1 urologia 13.07.2022 Załącznik nr 2-4 do SWKO 13.07.2022 Załącznik nr 5 13.07.2022 Załącznik nr 6 Wzór umowy 21.07.2022- PYTANIA I 21.07.2022 – Zmiany do SWKO I […]


KSZ/DSM/10/2022

06-07-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:    Badania SARS CoV – 2  CPV:  85145000  –  7  Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2022-07-06 OGŁOSZENIE 2022-07-06 SWKO 2022-07-06 Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 2022-07-06 Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 2022-07-06 Załącznik […]


KSZ/DSM/9/2022

27-06-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE GERIATRYCZNE CPV: 85121252-4 – Usługi geriatryczne     274.06.2022- OGŁOSZENIE 27.06.2022 – SWKO 27.06.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 27.06.2022 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 27.06.2022 […]


KSZ/DSM/8/2022

21-06-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   21.06.2022 – OGŁOSZENIE 21.06.2022 – SWKO 21.06.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 21.06.2022 – Załącznik nr 2-4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/7/2022

17-05-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne  CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medyczne 17.05.2022 – OGŁOSZENIE 17.05.2022 – SWKO 17.05.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 17.05.2022 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 17.05.2022 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/6/2022

22-04-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1 Konsultacje kardiochirurgiczne CPV: 85121200-5   22.04.2022 – OGŁOSZENIE 22.04.2022 – SWKO 22.04.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 22.04.2022 – Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Konsultacje […]


KSZ/DDA/1/2022

04-04-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 04.04.2022 – Ogłoszenie 04.04.2022 – SWKO 04.04.2022 – Załącznik nr 1 04.04.2022 – Załącznik nr 2-4 04.04.2022 – Załącznik nr 5 07.04.2022 – PYTANIA I 07.04.2022 – ZMIANY I […]


KSZ/DSM/5/2022

01-04-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ  W KIERUNKU GRUŹLICY CPV:  85111820  –  4  usługi analizy bakteriologicznej BADANIA GENETYCZNE, MOLEKULARNE, CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.04.2022 – OGŁOSZENIE 01.04.2022 – SWKO 01.04.2022 – Załącznik nr 1 – […]


DSP 2/2022

04-03-2022

  OGŁOSZENIE SWKO ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  


KSZ/DSM/4/2022

02-03-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1 Konsultacje kardiochirurgiczne CPV: 85121200-5 Wyłączanie i włączanie kardiowerterów oraz kardiostymulatorów serca CPV: 85121231-1   02.03.2022 – OGŁOSZENIE 02.03.2022 – SWKO 02.03.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 02.03.2022 […]


KSZ/DSM/3/2022

14-02-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: INTERLEUKINA 6 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   14.02.2022 – OGŁOSZENIE 14.02.2022 – SWKO 14.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.02.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


DSP1/2022

11-02-2022

SWKO    OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  


KSZ/DSM/2/2022

01-02-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   01.02.2022 – OGŁOSZENIE 01.02.2022 – SWKO 01.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 01.02.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/1/2022

03-01-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej i zabieg drenażu opłucnej – CPV: 85121300 – 6   03.01.2022 – OGŁOSZENIE 03.01.2022 – SWKO 03.01.2022 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 03.01.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DDA/5/2021

22-12-2021

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) Kod CPV – 60130000-8 –usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 22.12.2021- Ogłoszenie 22.12.2021- SWKO 22.12.2021- Załącznik nr 1 22.12.2021- Załącznik nr 2-4 22.12.2021- Załącznik nr 5 17.01.2022- Wyniki


KSZ/DSM/23/2021

21-12-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   21.12.2021 – OGŁOSZENIE 21.12.2021 – SWKO 21.12.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 21.12.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 21.12.2021 – […]


KSZ/DSM/22/2021

17-11-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   17.11.2021 – OGŁOSZENIE 17.11.2021 – SWKO 17.11.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 17.11.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/21/2021

02-11-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Badanie metodą  Pozytonowej Tomografii Emisyjnej CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   02.11.2021 – OGŁOSZENIE 02.11.2021 – SWKO 02.11.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 02.11.2021 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, […]


KSZ/DDA/4/2021

24-08-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny) 24.08.2021 – Ogłoszenie 24.08.2021 – SWKO 24.08.2021-  Załącznik nr 1 – formularz cenowy 24.08.2021-  Załącznik nr 2-4 formularz ofertowy –   formularz, oświadczenia 24.08.2021 – Załącznik nr 5– wzór umowy […]


KSZ/DSM/19/2021

16-08-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7 Badania endoskopowe – CPV: 85121200 – 5 Badania endoskopowe laryngologiczne – CPV: 85121200 – 5 Kompleksowe zabezpieczenie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia 16.08.2021 – OGŁOSZENIE 16.08.2021 – SWKO 16.08.2021 – Załącznik […]


KSZ/DSM/20/2021

23-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   23.07.2021 – OGŁOSZENIE 23.07.2021 –SWKO 23.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 23.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 23.07.2021 […]


KSZ/DSM/18/2021

14-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   14.07.2021 – OGŁOSZENIE 14.07.2021 –SWKO 14.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 14.07.2021 –Załącznik nr 5 […]


KSZ/DSM/17/2021

14-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Konsultacje pulmonologiczne – CPV: 85121232-8 Badania diagnostyczne pulmonologiczne – CPV: 85121232-8 Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5   14.07.2021 – OGŁOSZENIE 14.07.2021 – SWKO 14.07.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.07.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na […]


KSZ/DSM/16/2021

10-06-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   10.06.2021 – OGŁOSZENIE 10.06.2021 – SWKO 10.06.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.06.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/15/2021

27-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   27.05.2021 – OGŁOSZENIE 27.05.2021 – SWKO 27.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Badanie STEC 27.05.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Wykrywanie materiału genetycznego wirusa […]


KSZ/DSM/14/2021

24-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   24.05.2021 – OGŁOSZENIE 24.05.2021 – SWKO 24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń […]


KSZ/DSM/13/2021

24-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   24.05.2021 – OGŁOSZENIE 24.05.2021 – SWKO 24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.05.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/12/2021

20-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1   20.05.2021 – OGŁOSZENIE 20.05.2021 – SWKO 20.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 20.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 20.05.2021 – Załącznik […]


KSZ/DSM/11/2021

13-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   13.05.2021 – OGŁOSZENIE 13.05.2021 – SWKO 13.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 13.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/10/2021

06-04-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne     06.04.2021  – OGŁOSZENIE 06.04.2021  – SWKO 06.04.2021  – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje psychiatryczne 06.04.2021  – Załącznik nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje psychiatryczne wykonywane niezależnie od pory […]


KSZ/DSM/9/2021

06-04-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85121200 – 5   specjalistyczne usługi medyczne   06.04.2021 – OGŁOSZENIE 06.04.2021 – SWKO 06.04.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 06.04.2021 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/8/2021

29-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje neurochirurgiczne CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne   29.03.2021 – OGŁOSZENIE 29.03.2021 – SWKO 29.03.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje neurochirurgiczne 29.03.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje neurochirurgiczne wykonywane niezależnie od pory dnia […]


DSP/5/2021

24-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej i Oddziale […]


DSP/4/2021

16-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Otorynolaryngologii. OGŁOSZENIE SWKO ROZSTRZYGNIĘCIE


DSP/3/2021

11-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. OGŁOSZENIE SWKO […]


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

02-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach OGŁOSZENIE SWKO ROZSTRZYGNIĘCIE


KSZ/DDA/3/2021

25-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 25.02.2021- Ogłoszenie 25.02.2021- SWKO 25.02.2021- Załącznik nr 1 25.02.2021- Załącznik nr 2-4 25.02.2021- Wzór umowy 03.03.2021- PYTANIA I 12.03.2021- Wyniki  


KSZ/DSM/7/2021

24-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.02.2021 – OGŁOSZENIE 24.02.2021 – SWKO 24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 24.02.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 24.02.2021 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy […]


KSZ/DSM/6/2021

24-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje lekarza chorób zakaźnych CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne   24.02.2021 – OGŁOSZENIE 24.02.2021 – SWKO 24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


DSP/1/2021

17-02-2021

2021-02-10: SWKO 2021-02-10: Ogłoszenie 2021-02-26: Unieważnienie


KSZ/DSM/5/2021

15-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   15.02.2021 – OGŁOSZENIE 15.02.2021 – SWKO 15.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 15.02.2021 […]


KSZ/DSM/4/2021

04-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania VNG – Videonystagmografia – zabezpieczenie w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia CPV: 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne   04.02.2021 – OGŁOSZENIE 04.02.2021 – SWKO 04.02.2021 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 04.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/3/2021

04-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE W KIERUNKU PRZYCZYN GENETYCZNYCH  aHUS CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   04.02.2021 – OGŁOSZENIE 04.02.2021 –SWKO 04.02.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 04.02.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DDA/2/2021

02-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 02.02.2021- Ogłoszenie 02.02.2021- SWKO 02.02.2021- Załącznik nr 1 do SWKO 02.02.2021- Załącznik nr 2-4 do SWKO 02.02.2021- Wzór umowy 11.02.2021 – PYTANIA I 11.02.2021- ZMIANY DO TREŚCI 11.02.2021- ZMIANA […]


KSZ/DDA/1/2021

29-01-2021

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki lub ratownicy systemu, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) Kod CPV – 60130000-8 –usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Kolejność:   29.01.2021 – Ogłoszenie 29.01.2021 – SWKO 29.01.2021 – Załącznik nr 1 29.01.2021 – Załącznik nr 2-4 29.01.2021 – Załacznik […]


KSZ/DSM/2/2021

25-01-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  UKŁADU DOPEŁNIACZA CH50 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   25.01.2021 – OGŁOSZENIE 25.01.2021 – SWKO 25.01.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 25.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/1/2021

18-01-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1   18.01.2021 – OGŁOSZENIE 18.01.2021 – SWKO 18.01.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 18.01.2021 – Załącznik […]


KSZ/DSM/9/2020

10-12-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  MAMMOGRAFICZNE CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   10.12.2020 – OGŁOSZENIE 10.12.2020 – SWKO 10.12.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 10.12.2020 – Załącznik nr 2 -4– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/8/2020

04-12-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   04.12.2020 – OGŁOSZENIE 04.12.2020 – SWKO 04.12.2020 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 04.12.2020 – […]


KSZ/DSM/7/2020

10-11-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne CPV: 85121210-8   10.11.2020 – OGŁOSZENIE 10.11.2020 – SWKO 10.11.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 10.11.2020 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/6/2020

06-11-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   06.11.2020 – OGŁOSZENIE 06.11.2020 – SWKO 06.11.2020 – Załacznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 06.11.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, […]


KSZ/DSM/5/2020

01-09-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.09.2020 – OGŁOSZENIE 01.09.2020 – SWKO 01.09.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 01.09.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy […]


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM