Kontrast: włącz / wyłącz

Konkursy

Wszystkie konkursy publikowane są w formacie PDF.
Do ich poprawnego odczytu pobierz aktualną wersję Adobe Reader
Prosimy o korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki IE, Firefox lub Chrome.


KSZ/DDA/4/2021

24-08-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny) 24.08.2021 – Ogłoszenie 24.08.2021 – SWKO 24.08.2021-  Załącznik nr 1 – formularz cenowy 24.08.2021-  Załącznik nr 2-4 formularz ofertowy –   formularz, oświadczenia 24.08.2021 – Załącznik nr 5– wzór umowy […]


KSZ/DSM/19/2021

16-08-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7 Badania endoskopowe – CPV: 85121200 – 5 Badania endoskopowe laryngologiczne – CPV: 85121200 – 5 Kompleksowe zabezpieczenie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia 16.08.2021 – OGŁOSZENIE 16.08.2021 – SWKO 16.08.2021 – Załącznik […]


KSZ/DSM/20/2021

23-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   23.07.2021 – OGŁOSZENIE 23.07.2021 –SWKO 23.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 23.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 23.07.2021 […]


KSZ/DSM/18/2021

14-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   14.07.2021 – OGŁOSZENIE 14.07.2021 –SWKO 14.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 14.07.2021 –Załącznik nr 5 […]


KSZ/DSM/17/2021

14-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Konsultacje pulmonologiczne – CPV: 85121232-8 Badania diagnostyczne pulmonologiczne – CPV: 85121232-8 Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5   14.07.2021 – OGŁOSZENIE 14.07.2021 – SWKO 14.07.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.07.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na […]


KSZ/DSM/16/2021

10-06-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   10.06.2021 – OGŁOSZENIE 10.06.2021 – SWKO 10.06.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.06.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/15/2021

27-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   27.05.2021 – OGŁOSZENIE 27.05.2021 – SWKO 27.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Badanie STEC 27.05.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Wykrywanie materiału genetycznego wirusa […]


KSZ/DSM/14/2021

24-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   24.05.2021 – OGŁOSZENIE 24.05.2021 – SWKO 24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń […]


KSZ/DSM/13/2021

24-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   24.05.2021 – OGŁOSZENIE 24.05.2021 – SWKO 24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.05.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/12/2021

20-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1   20.05.2021 – OGŁOSZENIE 20.05.2021 – SWKO 20.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 20.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 20.05.2021 – Załącznik […]


KSZ/DSM/11/2021

13-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   13.05.2021 – OGŁOSZENIE 13.05.2021 – SWKO 13.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 13.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/10/2021

06-04-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne     06.04.2021  – OGŁOSZENIE 06.04.2021  – SWKO 06.04.2021  – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje psychiatryczne 06.04.2021  – Załącznik nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje psychiatryczne wykonywane niezależnie od pory […]


KSZ/DSM/9/2021

06-04-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85121200 – 5   specjalistyczne usługi medyczne   06.04.2021 – OGŁOSZENIE 06.04.2021 – SWKO 06.04.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 06.04.2021 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/8/2021

29-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje neurochirurgiczne CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne   29.03.2021 – OGŁOSZENIE 29.03.2021 – SWKO 29.03.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje neurochirurgiczne 29.03.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje neurochirurgiczne wykonywane niezależnie od pory dnia […]


DSP/5/2021

24-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej i Oddziale […]


DSP/4/2021

16-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Otorynolaryngologii. OGŁOSZENIE SWKO ROZSTRZYGNIĘCIE


DSP/3/2021

11-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. OGŁOSZENIE SWKO […]


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

02-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach OGŁOSZENIE SWKO ROZSTRZYGNIĘCIE


KSZ/DDA/3/2021

25-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 25.02.2021- Ogłoszenie 25.02.2021- SWKO 25.02.2021- Załącznik nr 1 25.02.2021- Załącznik nr 2-4 25.02.2021- Wzór umowy 03.03.2021- PYTANIA I 12.03.2021- Wyniki  


KSZ/DSM/7/2021

24-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.02.2021 – OGŁOSZENIE 24.02.2021 – SWKO 24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 24.02.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 24.02.2021 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy […]


KSZ/DSM/6/2021

24-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje lekarza chorób zakaźnych CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne   24.02.2021 – OGŁOSZENIE 24.02.2021 – SWKO 24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


DSP/1/2021

17-02-2021

2021-02-10: SWKO 2021-02-10: Ogłoszenie 2021-02-26: Unieważnienie


KSZ/DSM/5/2021

15-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   15.02.2021 – OGŁOSZENIE 15.02.2021 – SWKO 15.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 15.02.2021 […]


KSZ/DSM/4/2021

04-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania VNG – Videonystagmografia – zabezpieczenie w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia CPV: 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne   04.02.2021 – OGŁOSZENIE 04.02.2021 – SWKO 04.02.2021 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 04.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/3/2021

04-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE W KIERUNKU PRZYCZYN GENETYCZNYCH  aHUS CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   04.02.2021 – OGŁOSZENIE 04.02.2021 –SWKO 04.02.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 04.02.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DDA/2/2021

02-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 02.02.2021- Ogłoszenie 02.02.2021- SWKO 02.02.2021- Załącznik nr 1 do SWKO 02.02.2021- Załącznik nr 2-4 do SWKO 02.02.2021- Wzór umowy 11.02.2021 – PYTANIA I 11.02.2021- ZMIANY DO TREŚCI 11.02.2021- ZMIANA […]


KSZ/DDA/1/2021

29-01-2021

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki lub ratownicy systemu, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) Kod CPV – 60130000-8 –usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Kolejność:   29.01.2021 – Ogłoszenie 29.01.2021 – SWKO 29.01.2021 – Załącznik nr 1 29.01.2021 – Załącznik nr 2-4 29.01.2021 – Załacznik […]


KSZ/DSM/2/2021

25-01-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  UKŁADU DOPEŁNIACZA CH50 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   25.01.2021 – OGŁOSZENIE 25.01.2021 – SWKO 25.01.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 25.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/1/2021

18-01-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1   18.01.2021 – OGŁOSZENIE 18.01.2021 – SWKO 18.01.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 18.01.2021 – Załącznik […]


KSZ/DSM/9/2020

10-12-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  MAMMOGRAFICZNE CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   10.12.2020 – OGŁOSZENIE 10.12.2020 – SWKO 10.12.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 10.12.2020 – Załącznik nr 2 -4– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/8/2020

04-12-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   04.12.2020 – OGŁOSZENIE 04.12.2020 – SWKO 04.12.2020 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 04.12.2020 – […]


KSZ/DSM/7/2020

10-11-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne CPV: 85121210-8   10.11.2020 – OGŁOSZENIE 10.11.2020 – SWKO 10.11.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 10.11.2020 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/6/2020

06-11-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   06.11.2020 – OGŁOSZENIE 06.11.2020 – SWKO 06.11.2020 – Załacznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 06.11.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, […]


KSZ/DSM/5/2020

01-09-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.09.2020 – OGŁOSZENIE 01.09.2020 – SWKO 01.09.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 01.09.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy […]


KSZ/DDA/2/2020

13-08-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny) kod CPV-60130000-8- usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób   13.08.2020-OGŁOSZENIE 13.08.2020-SWKO 13.08.2020-Załącznik nr 1-Formularz cenowy 13.08.2020-Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy 13.08.2020-Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE OFERENTA O WPISACH DO […]


KSZ/DDA/1/2020

17-07-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób- pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni,samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) kod CPV-60130000-8- usługi  w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób   17.07.2020 – OGŁOSZENIE 17.07.2020- SWKO 17.07.2020- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 17.07.2020-Załącznik nr 2- […]


KSZ/DSM/4/2020

22-06-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  IMMUNOGENETYCZNE- -P/C P. ANTYGENOM ZGODNOŚCI TKANKOWEJ DAWCY – DSA CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   22.06.2020 – OGŁOSZENIE 22.06.2020 – SWKO 22.06.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 22.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na […]


KSZ/DSM/3/2020

18-06-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE OKULISTYCZNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE CPV: 85121200 – 5   18.06.2020 – OGŁOSZENIE 18.06.2020 – SWKO 18.06.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 18.06.2020 – […]


DSP/3/2020

26-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


DSP/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


KSZ/DSM/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania molekularne CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej  CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   05.02.2020 – OGŁOSZENIE 05.02.2020 – SWKO 05.02.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.02.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


DSP/1/2020

21-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


KSZ/DSM/1/2020

15-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:  Badania laboratoryjne CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej  CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   15.01.2020 – OGŁOSZENIE 15.01.2020 – SWKO 15.01.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.01.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DSM/21/2019

30-12-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne – CPV: 85121251-7   30.12.2019 – OGŁOSZENIE 30.12.2019 – SWKO 30.12.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 30.12.2019 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 30.12.2019 – Załącznik nr 5 – […]


KSZ/DSM/20/2019

28-11-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania diagnostyczne neurologiczne – CPV: 85121200-5   28.11.2019 – OGŁOSZENIE 28.11.2019 – SWKO 28.11.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 28.11.2019 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 28.11.2019 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/19/2019

22-11-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   22.11.2019 – OGŁOSZENIE 22.11.2019 – SWKO 22.11.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 22.11.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 22.11.2019 – Załącznik […]


KSZ/DSM/18/2019

31-10-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   31.10.2019 – OGŁOSZENIE 31.10.2019 – SWKO 31.10.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 31.10.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/17/2019

03-10-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH Badania molekularne CPV: 85145000-7 – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 03.10.2019 – OGŁOSZENIE 03.10.2019 – SWKO 03.10.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 03.10.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy […]


KSZ/DSM/16/2019

23-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   23.09.2019 – OGŁOSZENIE 23.09.2019 – SWKO 23.09.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 23.09.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


DSP/3/2019

17-09-2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Oddziału Otorynolaryngologii. OGŁOSZENIE


KSZ/DDA/1/2019

10-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 2019-08-30: Ogłoszenie 2019-08-30: SWKO 2019-08-30: Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 2019-08-30: Załącznik nr 2-4 do SWKO 2019-08-30: Załącznik nr 5 do SWKO – Wzór umowy 2019-08-30: RODO – […]


KSZ/DSM/15/2019

10-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Endosonografia (EUS) CPV: 85121200 – 5  specjalistyczne usługi  medyczne 30.08.2019 – OGŁOSZENIE 30.08.2019 – SWKO 30.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 30.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 30.08.2019 […]


KSZ/DSM/14/2019

08-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7 Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5   28.08.2019 – OGŁOSZENIE 28.08.2019 – SWKO 28.08.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne 28.08.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet […]


KSZ/DSM/13/2019

07-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiochirurgiczne – CPV: 85121200-5 14.08.2019 – OGŁOSZENIE 14.08.2019 – SWKO 14.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje kardiochirurgiczne 14.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 14.08.2019 – […]


KSZ/DSM/12/2019

06-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne – CPV: 85121200-5 Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne – CPV: 85121251-7 Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5   12.08.2019 – OGŁOSZENIE 12.08.2019 – SWKO 12.08.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje neurologiczne 12.08.2019 – Zalącznik […]


KSZ/DSM/11/2019

05-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego 22.07.2019 –OGŁOSZENIE 22.07.2019 – SWKO 22.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 22.07.2019 – […]


KSZ/DSM/10/2019

05-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne  z możliwością wykonania badań  diagnostycznych CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne 11.07.2019 – OGŁOSZENIE 11.07.2019 – SWKO 11.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 11.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 11.07.2019 […]


KSZ/DSM/9/2019

04-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje diabetologiczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne 09.07.2019 –OGŁOSZENIE 09.07.2019 – SWKO 09.07.2019 – Załącznik 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Konsultacje diabetologiczne 09.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 –Załącznik nr 5– Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 […]


KSZ/DSM/8/2019

10-06-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne 24.06.2019 – OGŁOSZENIE 24.06.2019 –SWKO 24.06.2019 –Załącznik 1- Formularz asortymentowo-cenowy 24.06.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 24.06.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 24.06.2019 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/7/2019

31-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   31.05.2019 – OGŁOSZENIE 31.05.2019 – SWKO 31.05.2019 –Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 31.05.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/6/2019

31-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych         CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne Konsultacje urazowo-ortopedyczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych         CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne Konsultacje diabetologiczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   31.05.2019 – OGŁOSZENIE 31.05.2019 – SWKO […]


KSZ/DSM/5/2019

24-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   24.05.2019 – OGŁOSZENIE 24.05.2019 – SWKO 24.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.05.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/4/2019

13-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 13.05.2019 – OGŁOSZENIE 13.05.2019 – SWKO 13.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 13.05.2019 – Załącznik nr 2-4  – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


DSP/2/2019

08-04-2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. OGŁOSZENIE


KSZ/DSM/3/2019

11-03-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 11.03.2019 – OGŁOSZENIE 11.03.2019 – SWKO 11.03.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 11.03.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DSM/2/2019

20-02-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Wyłączanie i włączanie kardiowerterów oraz kardiostymulatorów serca CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne 20.02.2019 – OGŁOSZENIE 20.02.2019 – SWKO 20.02.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 20.02.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


DSP/1/2019

07-02-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


KSZ/DSM/1/2019

08-01-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   08.01.2019 – OGŁOSZENIE 08.01.2019 – SWKO 08.01.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 08.01.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 08.01.2019 – Załącznik nr 3 – Formularz […]


KSZ/DSM/29/2018

28-12-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badanie metodą  Pozytonowej Tomografii Emisyjnej CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego 28.12.2018 – OGŁOSZENIE 28.12.2018 – SWKO 28.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 28.12.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 28.12.2018 […]


KSZ/DSM/28/2018

04-12-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   04.12.2018 – OGŁOSZENIE 04.12.2018 – SWKO 04.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 04.12.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 04.12.2018 […]


KSZ/DSM/27/2018

15-11-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  IMMUNOGENETYCZNE- -P/C P.ANTYGENOM ZGODNOŚCI TKANKOWEJ DAWCY – DSA CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   15.11.2018 – OGŁOSZENIE 15.11.2018 – SWKO 15.11.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.11.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie […]


KSZ/DSM/26/2018

24-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.10.2018 – OGŁOSZENIE 24.10.2018 – SWKO 24.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.10.2018 –Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 24.10.2018 – Załącznik […]


KSZ/DSM/25/2018

12-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIE ELASTOGRAFICZNE WĄTROBY CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   12.10.2018 – OGŁOSZENIE 12.10.2018 – SWKO 12.10.2018 – Załącznik 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 12.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 12.10.2018 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/24/2018

10-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Oznaczenia białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów  ciężkich (jakościowe i ilościowe) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   10.10.2018 – OGŁOSZENIE 10.10.2018 – SWKO 10.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/23/2018

24-09-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE, MOLEKULARNE, LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.09.2018 – OGŁOSZENIE 24.09.2018 – SWKO 24.09.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.09.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.09.2018 – Załącznik nr […]


DSP/8/2018

21-09-2018

2018-09-21: Ogłoszenie 2018-09-21: SWKO OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


KSZ/DDA/2/2018

10-09-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 10.09.2018- Ogłoszenie 10.09.2018- SWKO 10.09.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 10.09.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO 10.09.2018- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 10.09.2018- RODO- Załącznik nr […]


KSZ/DSM/22/2018

28-08-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 28.08.2018 – OGŁOSZENIE 28.08.2018 –SWKO 28.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 28.08.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 28.08.2018 […]


KSZ/DSM/21/2018

24-08-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 24.08.2018 – OGŁOSZENIE 24.08.2018 – SWKO 24.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.08.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.08.2018 – Załącznik nr 3-5 -Formularz Ofertowy […]


KSZ/DSM/20/2018

30-07-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje pneumonologiczne- CPV: 85121232-8 Badania diagnostyczne pneumonologiczne – CPV: 85121232-8 Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5 30.07.2018 – OGŁOSZENIE 30.07.2018 – SWKO 30.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 30.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – […]


KSZ/DSM/19/2018

24-07-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE 24.07.2018 – OGŁOSZENIE 24.07.2018 – SWKO 24.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.07.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/18/2018

14-06-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE 14.06.2018 – OGŁOSZENIE 14.06.2018 –SWKO 14.06.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 14.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 14.06.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 14.06.2018 – […]


DSP/7/2018

14-06-2018

2018-06-14: Ogłoszenie 2018-06-14: SWKO 2018-06-25: Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/17/2018

05-06-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 05.06.2018 – OGŁOSZENIE 05.06.2018 – SWKO 05.06.2018 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/16/2018

22-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 22.05.2018 – OGŁOSZENIE 22.05.2018 – SWKO 22.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 22.05.2018 –Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 22.05.2018 – Załącznik nr 3-5 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


DSP/6/2018

10-05-2018

2018-05-10: Ogłoszenie 2018-05-10: SWKO 2018-05-24: Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/15/2018

09-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 09.05.2018 – OGŁOSZENIE 09.05.2018 – SWKO 09.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 09.05.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 09.05.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 09.05.2018 – Załącznik […]


KSZ/DSM/14/2018

08-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; 08.05.2018 – OGŁOSZENIE 08.05.2018 – SWKO 08.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 08.05.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 08.05.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie […]


KSZ/DSM/13/2018

20-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 20.04.2018 – OGŁOSZENIE 20.04.2018 – SWKO 20.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 20.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 20.04.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 20.04.2018 – Załącznik […]


KSZ/DSM/12/2018

10-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE GERIATRYCZNE KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ 10.04.2018 –OGŁOSZENIE 10.04.2018 – SWKO 10.04.2018 –Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 10.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 10.04.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/11/2018

10-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GENETYKI KLINICZNEJ 10.04.2018 – OGŁOSZENIE 10.04.2018 – SWKO 10.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.04.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 10.04.2018 – Załącznik nr 5 […]


KSZ/DDA/1/2018

09-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport  pacjentów samochodem  o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem). 09.04.2018- Ogłoszenie 09.04.2018- SWKO 09.04.2018- Załącznik nr 1– Formularz cenowy 09.04.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz ofertowy, Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 09.04.2018- Załącznik nr […]


KSZ/DSM/10/2018

05-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne, immunopatologiczne 05.04.2018 – OGŁOSZENIE 05.04.2108 –SWKO 05.04.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 05.04.2018 – Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 05.04.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


DSP/5/2018

27-03-2018

2018-03-27 Ogłoszenie 2018-03-27 SWKO 2018-03-30 Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/9/2018

26-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY  26.03.2018 – OGŁOSZENIE 26.03.2018 – SWKO 26.03.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 26.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 26.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta […]


KSZ/DSM/8/2018

19-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE KONSULTACJE GERIATRYCZNE KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ 19.03.2018 – OGŁOSZENIE 19.03.2018 – SWKO 19.03.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1 19.03.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 19.03.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz […]


KSZ/DSM/7/2018

08-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY 08.03.2018 – OGŁOSZENIE 08.03.2018 –SWKO 08.03.2018 – Załącznik 1 -Formularz asortymentowo- cenowy 08.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 08.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 08.03.2018 – Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7 08.03.2018 – […]


KSZ/DSM/6/2018

05-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE 05.03.2018 – OGŁOSZENIE 05.03.2018 – SWKO 05.03.2018 – Załącznik nr 1 -Formularz asortymentowo- cenowy 05.03.2018 –  Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 05.03.2018 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 05.03.2018 –Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7 05.03.2018 – […]


KSZ/DSM/5/2018

19-02-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym 19.02.2018 – OGŁOSZENIE 19.02.2018 –  SWKO 19.02.2018 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1 19.02.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 19.02.2018 – […]


DSP/4/2018

09-02-2018

2018-02-09: Ogłoszenie 2018-02-09: SWKO 2018-02-15: Zmiana terminu składania ofert 2018-02-26: Rozstrzygnięcie konkursu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM