Kontrast: włącz / wyłącz

Konkursy

Wszystkie konkursy publikowane są w formacie PDF.
Do ich poprawnego odczytu pobierz aktualną wersję Adobe Reader
Prosimy o korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki IE, Firefox lub Chrome.


KSZ/DSM/5/2020

01-09-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.09.2020 – OGŁOSZENIE 01.09.2020 – SWKO 01.09.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 01.09.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy […]


KSZ/DDA/2/2020

13-08-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny) kod CPV-60130000-8- usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób   13.08.2020-OGŁOSZENIE 13.08.2020-SWKO 13.08.2020-Załącznik nr 1-Formularz cenowy 13.08.2020-Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy 13.08.2020-Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE OFERENTA O WPISACH DO […]


KSZ/DDA/1/2020

17-07-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób- pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni,samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) kod CPV-60130000-8- usługi  w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób   17.07.2020 – OGŁOSZENIE 17.07.2020- SWKO 17.07.2020- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 17.07.2020-Załącznik nr 2- […]


KSZ/DSM/4/2020

22-06-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  IMMUNOGENETYCZNE- -P/C P. ANTYGENOM ZGODNOŚCI TKANKOWEJ DAWCY – DSA CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   22.06.2020 – OGŁOSZENIE 22.06.2020 – SWKO 22.06.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 22.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na […]


KSZ/DSM/3/2020

18-06-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE OKULISTYCZNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE CPV: 85121200 – 5   18.06.2020 – OGŁOSZENIE 18.06.2020 – SWKO 18.06.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 18.06.2020 – […]


DSP/3/2020

26-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


DSP/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


KSZ/DSM/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania molekularne CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej  CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   05.02.2020 – OGŁOSZENIE 05.02.2020 – SWKO 05.02.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.02.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


DSP/1/2020

21-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


KSZ/DSM/1/2020

15-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:  Badania laboratoryjne CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej  CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   15.01.2020 – OGŁOSZENIE 15.01.2020 – SWKO 15.01.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.01.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DSM/21/2019

30-12-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne – CPV: 85121251-7   30.12.2019 – OGŁOSZENIE 30.12.2019 – SWKO 30.12.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 30.12.2019 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 30.12.2019 – Załącznik nr 5 – […]


KSZ/DSM/20/2019

28-11-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania diagnostyczne neurologiczne – CPV: 85121200-5   28.11.2019 – OGŁOSZENIE 28.11.2019 – SWKO 28.11.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 28.11.2019 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 28.11.2019 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/19/2019

22-11-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   22.11.2019 – OGŁOSZENIE 22.11.2019 – SWKO 22.11.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 22.11.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 22.11.2019 – Załącznik […]


KSZ/DSM/18/2019

31-10-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   31.10.2019 – OGŁOSZENIE 31.10.2019 – SWKO 31.10.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 31.10.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/17/2019

03-10-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH Badania molekularne CPV: 85145000-7 – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 03.10.2019 – OGŁOSZENIE 03.10.2019 – SWKO 03.10.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 03.10.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy […]


KSZ/DSM/16/2019

23-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   23.09.2019 – OGŁOSZENIE 23.09.2019 – SWKO 23.09.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 23.09.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


DSP/3/2019

17-09-2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Oddziału Otorynolaryngologii. OGŁOSZENIE


KSZ/DDA/1/2019

10-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 2019-08-30: Ogłoszenie 2019-08-30: SWKO 2019-08-30: Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 2019-08-30: Załącznik nr 2-4 do SWKO 2019-08-30: Załącznik nr 5 do SWKO – Wzór umowy 2019-08-30: RODO – […]


KSZ/DSM/15/2019

10-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Endosonografia (EUS) CPV: 85121200 – 5  specjalistyczne usługi  medyczne 30.08.2019 – OGŁOSZENIE 30.08.2019 – SWKO 30.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 30.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 30.08.2019 […]


KSZ/DSM/14/2019

08-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7 Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5   28.08.2019 – OGŁOSZENIE 28.08.2019 – SWKO 28.08.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne 28.08.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet […]


KSZ/DSM/13/2019

07-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiochirurgiczne – CPV: 85121200-5 14.08.2019 – OGŁOSZENIE 14.08.2019 – SWKO 14.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje kardiochirurgiczne 14.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 14.08.2019 – […]


KSZ/DSM/12/2019

06-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne – CPV: 85121200-5 Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne – CPV: 85121251-7 Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5   12.08.2019 – OGŁOSZENIE 12.08.2019 – SWKO 12.08.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje neurologiczne 12.08.2019 – Zalącznik […]


KSZ/DSM/11/2019

05-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego 22.07.2019 –OGŁOSZENIE 22.07.2019 – SWKO 22.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 22.07.2019 – […]


KSZ/DSM/10/2019

05-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne  z możliwością wykonania badań  diagnostycznych CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne 11.07.2019 – OGŁOSZENIE 11.07.2019 – SWKO 11.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 11.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 11.07.2019 […]


KSZ/DSM/9/2019

04-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje diabetologiczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne 09.07.2019 –OGŁOSZENIE 09.07.2019 – SWKO 09.07.2019 – Załącznik 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Konsultacje diabetologiczne 09.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 –Załącznik nr 5– Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 […]


KSZ/DSM/8/2019

10-06-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne 24.06.2019 – OGŁOSZENIE 24.06.2019 –SWKO 24.06.2019 –Załącznik 1- Formularz asortymentowo-cenowy 24.06.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 24.06.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 24.06.2019 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/7/2019

31-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   31.05.2019 – OGŁOSZENIE 31.05.2019 – SWKO 31.05.2019 –Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 31.05.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/6/2019

31-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych         CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne Konsultacje urazowo-ortopedyczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych         CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne Konsultacje diabetologiczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   31.05.2019 – OGŁOSZENIE 31.05.2019 – SWKO […]


KSZ/DSM/5/2019

24-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   24.05.2019 – OGŁOSZENIE 24.05.2019 – SWKO 24.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.05.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/4/2019

13-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 13.05.2019 – OGŁOSZENIE 13.05.2019 – SWKO 13.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 13.05.2019 – Załącznik nr 2-4  – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


DSP/2/2019

08-04-2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. OGŁOSZENIE


KSZ/DSM/3/2019

11-03-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 11.03.2019 – OGŁOSZENIE 11.03.2019 – SWKO 11.03.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 11.03.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DSM/2/2019

20-02-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Wyłączanie i włączanie kardiowerterów oraz kardiostymulatorów serca CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne 20.02.2019 – OGŁOSZENIE 20.02.2019 – SWKO 20.02.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 20.02.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


DSP/1/2019

07-02-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


KSZ/DSM/1/2019

08-01-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   08.01.2019 – OGŁOSZENIE 08.01.2019 – SWKO 08.01.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 08.01.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 08.01.2019 – Załącznik nr 3 – Formularz […]


KSZ/DSM/29/2018

28-12-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badanie metodą  Pozytonowej Tomografii Emisyjnej CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego 28.12.2018 – OGŁOSZENIE 28.12.2018 – SWKO 28.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 28.12.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 28.12.2018 […]


KSZ/DSM/28/2018

04-12-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   04.12.2018 – OGŁOSZENIE 04.12.2018 – SWKO 04.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 04.12.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 04.12.2018 […]


KSZ/DSM/27/2018

15-11-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  IMMUNOGENETYCZNE- -P/C P.ANTYGENOM ZGODNOŚCI TKANKOWEJ DAWCY – DSA CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   15.11.2018 – OGŁOSZENIE 15.11.2018 – SWKO 15.11.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.11.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie […]


KSZ/DSM/26/2018

24-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.10.2018 – OGŁOSZENIE 24.10.2018 – SWKO 24.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.10.2018 –Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 24.10.2018 – Załącznik […]


KSZ/DSM/25/2018

12-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIE ELASTOGRAFICZNE WĄTROBY CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   12.10.2018 – OGŁOSZENIE 12.10.2018 – SWKO 12.10.2018 – Załącznik 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 12.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 12.10.2018 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/24/2018

10-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Oznaczenia białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów  ciężkich (jakościowe i ilościowe) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   10.10.2018 – OGŁOSZENIE 10.10.2018 – SWKO 10.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/23/2018

24-09-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE, MOLEKULARNE, LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.09.2018 – OGŁOSZENIE 24.09.2018 – SWKO 24.09.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.09.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.09.2018 – Załącznik nr […]


DSP/8/2018

21-09-2018

2018-09-21: Ogłoszenie 2018-09-21: SWKO OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


KSZ/DDA/2/2018

10-09-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 10.09.2018- Ogłoszenie 10.09.2018- SWKO 10.09.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 10.09.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO 10.09.2018- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 10.09.2018- RODO- Załącznik nr […]


KSZ/DSM/22/2018

28-08-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 28.08.2018 – OGŁOSZENIE 28.08.2018 –SWKO 28.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 28.08.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 28.08.2018 […]


KSZ/DSM/21/2018

24-08-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 24.08.2018 – OGŁOSZENIE 24.08.2018 – SWKO 24.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.08.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.08.2018 – Załącznik nr 3-5 -Formularz Ofertowy […]


KSZ/DSM/20/2018

30-07-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje pneumonologiczne- CPV: 85121232-8 Badania diagnostyczne pneumonologiczne – CPV: 85121232-8 Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5 30.07.2018 – OGŁOSZENIE 30.07.2018 – SWKO 30.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 30.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – […]


KSZ/DSM/19/2018

24-07-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE 24.07.2018 – OGŁOSZENIE 24.07.2018 – SWKO 24.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.07.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/18/2018

14-06-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE 14.06.2018 – OGŁOSZENIE 14.06.2018 –SWKO 14.06.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 14.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 14.06.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 14.06.2018 – […]


DSP/7/2018

14-06-2018

2018-06-14: Ogłoszenie 2018-06-14: SWKO 2018-06-25: Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/17/2018

05-06-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 05.06.2018 – OGŁOSZENIE 05.06.2018 – SWKO 05.06.2018 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/16/2018

22-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 22.05.2018 – OGŁOSZENIE 22.05.2018 – SWKO 22.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 22.05.2018 –Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 22.05.2018 – Załącznik nr 3-5 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


DSP/6/2018

10-05-2018

2018-05-10: Ogłoszenie 2018-05-10: SWKO 2018-05-24: Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/15/2018

09-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 09.05.2018 – OGŁOSZENIE 09.05.2018 – SWKO 09.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 09.05.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 09.05.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 09.05.2018 – Załącznik […]


KSZ/DSM/14/2018

08-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; 08.05.2018 – OGŁOSZENIE 08.05.2018 – SWKO 08.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 08.05.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 08.05.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie […]


KSZ/DSM/13/2018

20-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 20.04.2018 – OGŁOSZENIE 20.04.2018 – SWKO 20.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 20.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 20.04.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 20.04.2018 – Załącznik […]


KSZ/DSM/12/2018

10-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE GERIATRYCZNE KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ 10.04.2018 –OGŁOSZENIE 10.04.2018 – SWKO 10.04.2018 –Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 10.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 10.04.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/11/2018

10-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GENETYKI KLINICZNEJ 10.04.2018 – OGŁOSZENIE 10.04.2018 – SWKO 10.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.04.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 10.04.2018 – Załącznik nr 5 […]


KSZ/DDA/1/2018

09-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport  pacjentów samochodem  o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem). 09.04.2018- Ogłoszenie 09.04.2018- SWKO 09.04.2018- Załącznik nr 1– Formularz cenowy 09.04.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz ofertowy, Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 09.04.2018- Załącznik nr […]


KSZ/DSM/10/2018

05-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne, immunopatologiczne 05.04.2018 – OGŁOSZENIE 05.04.2108 –SWKO 05.04.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 05.04.2018 – Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 05.04.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


DSP/5/2018

27-03-2018

2018-03-27 Ogłoszenie 2018-03-27 SWKO 2018-03-30 Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/9/2018

26-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY  26.03.2018 – OGŁOSZENIE 26.03.2018 – SWKO 26.03.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 26.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 26.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta […]


KSZ/DSM/8/2018

19-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE KONSULTACJE GERIATRYCZNE KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ 19.03.2018 – OGŁOSZENIE 19.03.2018 – SWKO 19.03.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1 19.03.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 19.03.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz […]


KSZ/DSM/7/2018

08-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY 08.03.2018 – OGŁOSZENIE 08.03.2018 –SWKO 08.03.2018 – Załącznik 1 -Formularz asortymentowo- cenowy 08.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 08.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 08.03.2018 – Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7 08.03.2018 – […]


KSZ/DSM/6/2018

05-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE 05.03.2018 – OGŁOSZENIE 05.03.2018 – SWKO 05.03.2018 – Załącznik nr 1 -Formularz asortymentowo- cenowy 05.03.2018 –  Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 05.03.2018 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 05.03.2018 –Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7 05.03.2018 – […]


KSZ/DSM/5/2018

19-02-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym 19.02.2018 – OGŁOSZENIE 19.02.2018 –  SWKO 19.02.2018 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1 19.02.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 19.02.2018 – […]


DSP/4/2018

09-02-2018

2018-02-09: Ogłoszenie 2018-02-09: SWKO 2018-02-15: Zmiana terminu składania ofert 2018-02-26: Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/4/2018

29-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII  KLATKI PIERSIOWEJ I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ 29.01.2018- OGŁOSZENIE 29.01.2018- SWKO 29.01.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 29.01.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 29.01.2018- Załącznik nr 5-Oświadczenie Oferenta 29.01.2018- Załącznik […]


DSP/3/2018

26-01-2018

2018-01-26: Ogłoszenie 2018-01-26: SWKO 2018-02-09: Unieważnienie


DSP/1/2018

16-01-2018

2018-01-24: Unieważnienie 2018-01-11: Ogłoszenie 2018-01-11: SWKO


KSZ/DSM/3/2018

12-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  OKULISTYCZNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE 12.01.2018 – OGŁOSZENIE 12.01.2018 – SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 1  – Formularz asortymentowo- cenowy 12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, 12.01.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 12.01.2018 – Załącznik nr 6– Pytania […]


KSZ/DSM/2/2018

12-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ  I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ 12.01.2018 –OGŁOSZENIE 12.01.2018 – SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 1  Formularz asortymentowo- cenowy 12.01.2018 – Załącznik 7 umowa 12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 5 12.01.2018 – Załącznik nr 6- Pytania dotyczące […]


KSZ/DSM/1/2018

11-01-2018

2018-01-11: SWKO 2018-01-11: OGŁOSZENIE 2018-01-11: Załącznik 1 2018-01-11: Załącznik 2 2018-01-11: Załącznik nr 3-5 do SWKO 2018-01-11: Załącznik nr 6 2018-01-11: Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7 2018-01-11: Załącznik 8 umowa 2018-01-17: Zmiana terminów 2018-01-17: PYTANIA 2018-01-17: ZIAMNY DO SWKO 2018-01-19: ZIAMNY DO SWKO II 2018-01-24: Ogłoszenie wyników


KSZ/DDA/5/2017

14-12-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 14.12.2017- Ogłoszenie 14.12.2017- SWKO 14.12.2017- Załącznik nr 1- Formularz cenowy 14.12.2017- Załącznik nr 2-4 do SWKO-  14.12.2017- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy. 22.12.2017- WYNIKI


KSZ/DSM/6/2017

11-12-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 11.12.2017-  OGŁOSZENIE 11.12.2017-  SWKO 11.12.2017-  Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 11.12.2017-  Załącznik nr 2-4 do SWKO– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 11.12.2017-  Załącznik nr 5- Oświadczenie oferenta 11.12.2017-  Załącznik nr 6- […]


KSZ/DSM/5/2017

27-11-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne 27.11.2017- Ogłoszenie 27.11.2017- SWKO 27.11.2o17- Załącznik nr 1-Formularz asortymentowo- cenowy 27.11.2017- Załącznik nr  2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 27.11.2017-Załącznik nr 5 Oświadczenie Oferenta 27.11.2017- Załącznik nr 6- Pytania […]


KSZ/DDA/4/2017

14-11-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:  Usługi transportu medycznego z opieką pielęgniarki lub ratownika medycznego. 14.11.2017-Ogłoszenie 14.11.2017- SWKO 14.11.2017- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy. 14.11.2017- Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 14.11.2017- Załącznik nr 5 – Wzór umowy. […]


ZP-17-083K

24-08-2017

TRANSPORT MEDYCZNY Z OPIEKA PIELĘGNIARKI LUB RATOWNIKA MEDYCZNEGO


KSZ/DSM/4/2017

12-07-2017

2017-07-12: Ogłoszenie 2017-07-12: SWKO 2017-07-12: Załączniki 2017-07-12: Umowa 2017-07-19: Zmiana terminów 2017-07-20: Pytania 2017-07-20: Zmiany do SWKO 2017-07-20: Załącznik nr 1 do SWKO- po zmianach 2017-07-21: Zmiana terminów II 2017-07-31: Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu 2017-08-01: Wyniki


ZP/DDA/1/2017

29-05-2017

Konkurs ofert na usługę całodobowej ochrony terenu, obiektów i mienia szpitala 2017-05-29: SIWZ 2017-05-29: Ogłoszenie 2017-06-05: Odpowiedzi 2017-06-08: Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 2017-06-23: Odpowiedzi na zapytanie oferentów w związku z konkursem 2017-06-29: Odpowiedzi na pytania 2017-07-13: Protokół z otwarcia ofert 2017-07-19: Unieważnienie


KSZ/DDA/3/2017

15-05-2017

Konkurs na Transport medyczny 2017-05-15: Ogłoszenie 2017-05-15: SWKO 2017-06-08: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


KSZ/DSM/3/2017

28-04-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 28.04.2017- Ogłoszenie 28.04.2017- SWKO 28.04.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy. 28.04.2017- Załącznik nr 2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 28.04.2017- Załącznik […]


KSZ/DDA/2/2017

26-04-2017

Konkurs na TRANSPORT MEDYCZNY 2017.04.26: Ogłoszenie 2017.04.26: SWKO 2017.06.08: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


KSZ/DZA/1/2017

23-03-2017

TRANSPORT MEDYCZNY 2017-03-23: Ogłoszenie 2017-03-23: SWKO 2017-03-29: Odpowiedzi na pytania 2017-03-31: Unieważnienie


KSZ/DSM/2/2017

24-02-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne  i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 2.) Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 24.02.2017- Ogłoszenie 24.02.2017- SWKO 24.02.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 24.02.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy 24.02.2017- […]


KSZ/DSM/1/2017

20-01-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8 Usługi analizy medycznej 20.01.2017- Ogłoszenie 20.01.2017- SWKO 20.01.2017- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy. 20.01.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. 20.01.2017- Załącznik nr 3-5- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 20.01.2017- […]


KSZ/DSM/15/2016

21-12-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 21.12.2016- Ogłoszenie 21.12.2016- SWKO 21.12.2016- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy 21.12.2016- Załącznik nr 2– Formularz asortymentowo- cenowy 21.12.2016- Załącznik nr 3-5 do SWKO– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


DSP/5/2016

13-12-2016

2016-12-13: Ogłoszenie 2016-12-13: SWKO 2016-12-14: Zmiana terminu 2016-12-22: Wyniki


ZP/DDA/5/2016

13-12-2016

Ogłoszenie konkursu na usługę gońca szpitalnego. 13.12.2016r. – Ogłoszenie 13.12.2016r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21.12.2016r. – Protokół z otwarcia ofert 22.12.2016r. – Wyniki


ZP/DDA/3/2016

30-11-2016

Nazwa zamówienia: Usługi gońca szpitalnego 2016-11-30: SIWZ 2016-11-30: Ogłoszenie 2016-12-08: Protokół z otwarcia ofert 2016-12-12: Unieważnienie


ZP/DDA/2/2016

18-11-2016

Całodobowa ochrona terenu, obiektów i mienia szpitala. Ogłoszenie SIWZ 28.11.2016r. – Odpowiedzi na zapytania oferentów 29.11.2016r. – Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 01.12.2016r. – Odpowiedzi na zapytanie oferentów 06.12.2016 – Protokół 06.12.2016 – Unieważnienie


ZP/DDA/1/2016

16-11-2016

Nazwa zamówienia: Usługi gońca szpitalnego 2016-11-16: SIWZ 2016-11-16: Ogłoszenie 2016-11-30: Unieważnienie


DSP/4/2016

25-10-2016

Ogłoszenie SWKO Wyniki


KSZ/DSM/14/2016

19-09-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne  i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 2.) Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 19.09.2016- Ogłoszenie 19.09.2016- SWKO 19.09.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy- Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne […]


KSZ/DSM/13/2016

06-09-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 2.) Badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 3.) Konsultacje pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 4.) Badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 5.) Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5 6.) Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej- CPV: 85121200-5 7.) Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: […]


KSZ/DSM/12/2016

30-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje neurologiczne- CPV: 85121200-5 2.) Badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5 30.08.2016- OGŁOSZENIE 30.08.2016- SWKO 30.08.2016- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy- Konsultacje neurologiczne. 30.08.2016- Załącznik nr 2– Formularz asortymentowo- cenowy- Badania diagnostyczne neurologiczne. 30.08.2016- Załączniki nr 3-5– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/11/2016

26-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Endosonografia- EUS – CPV: 85121200 – 5 26.08.2016- OGŁOSZENIE 26.08.2016- SWKO 26.08.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 26.08.2016- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 26.08.2016- Załącznik 5- Umowa 02.09.2016- Pytania 02.09.2016- […]


KSZ/DSM/10/2016

10-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 2.) Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne- CPV: 85121210-8 3.) Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5 4.) Konsultacje pulmonologiczne oraz badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 5.) Konsultacje kardiologiczne oraz badania […]


KSZ/DSM/9/2016

18-07-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Badań immunopatologicznych – CPV: 85148000-8 – usługi analizy medycznej. 18.07.2016- Ogłoszenie 18.07.2016- SWKO 18.07.2016- Załącznik 1- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY 18.07.2016- Załącznik 2- FORMULARZ OFERTOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 18.07.2016- Załącznik 3- OŚWIADCZENIE OFERENTA 18.07.2016- Załącznik 4- WZÓR UMOWY 01.08.2016- Unieważnienie Konkursu


KSZ/DSM/8/2016

01-07-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 01.07.2016r. – Ogłoszenie 01.07.2016r. – SWKO 14.07.2016r. – Unieważnienie


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM