Kontrast: włącz / wyłącz

Konkursy

Wszystkie konkursy publikowane są w formacie PDF.
Do ich poprawnego odczytu pobierz aktualną wersję Adobe Reader
Prosimy o korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki IE, Firefox lub Chrome.


KSZ/DSM/09/2024

15-07-2024

KSZ/DSM/09/2024 Konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: 1. Konsultacje pulmonologiczne oraz badania diagnostyczne – CPV: 85121232-8 2. Konsultacje geriatryczne oraz badania diagnostyczne – CPV: 85121252-4 3. Konsultacje lekarza chorób zakaźnych – CPV: 85121200-5   15.07.2024 – […]


KSZ/DSM/08/2024

17-06-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:  BADANIA LABORATORYJNE: CPV: 85145000 – 7  usługi świadczone przez laboratoria medyczne 14.06.2024 – OGŁOSZENIE 14.06.2024 – SWKO 14.06.2024 – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 14.06.2024 – Załącznik nr 1 – Formularz asort.-cen. V Leiden TP53 KIt NTRK 14.06.2024 – Załącznik nr 2 – Form. asort.cen.AH1 +COVID 14.06.2024 […]


KSZ/DDA/5/2024

04-06-2024

Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny) 04.06.2024 r. – Ogłoszenie 04.06.2024 r. – SWKO 04.06.2024 r. – Załącznik nr 1 04.06.2024 r. – Załącznik nr 2 04.06.2024 r. – Załącznik nr 3 i 4 04.06.2024 r. – Załącznik nr 5 – wzór umowy 04.06.2024 r. – Załącznik nr […]


KSZ/DDA/4/2024

17-05-2024

Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny) 17.05.2024 r. – Ogłoszenie 17.05.2024 r. – SWKO 17.05.2024 r. – Załącznik nr 1 17.05.2024 r. – Załącznik nr 2 17.05.2024 r. – Załącznik nr 3 i 4 17.05.2024 r. – Załącznik nr 5 – wzór umowy 17.05.2024 r. – Załącznik nr 6 i […]


KSZ/DSM/07/2024

13-05-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA PATOMORFOLOGICZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   13.05.2024 – OGŁOSZENIE 13.05.2024 – SWKO 13.05.2024 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 13.05.2024 –Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 13.05.2024 –Załącznik nr 3-5 –  Formularz Ofertowy na udzielanie […]


KSZ/DSM/06/2024

09-04-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE 1) KONSULTACJE LEKARZA CHORÓB ZAKAŹNYCH CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne 2) KONSULTACJE LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GENETYKI KLINICZNEJ CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne 3) KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ CPV: 85131000-6 – Usługi stomatologiczne   09.04.2024 – OGŁOSZENIE 09.04.2024 – SWKO 09.04.2024 […]


KSZ/DDA/3/2024

04-04-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem). 04.04.2024 r. – Ogłoszenie 04.04.2024 r. – SWKO 04.04.2024 r. – Załącznik nr 1 04.04.2024 r. – Załącznik nr 2-4 04.04.2024 r. – Załącznik nr 5 – wzór umowy 04.04.2024 r. – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/05/2024

18-03-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE            CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   18.03.2024 – OGŁOSZENIE 18.03.2024 – SWKO 18.03.2024 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.03.2024 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferen […]


DSP/4/2024

18-03-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wykonywanie opisów badań obrazowych TK i RM oraz nadzór nad badaniami. 18.03.2024 – Ogłoszenie 18.03.2024 – Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu 27.03.2024 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


DSP/3/2024

12-03-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji 12.03.2024 – Ogłoszenie 12.03.2024 – Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu 20.03.2024 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


KSZ/DDA/2/2024

11-03-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem). 11.03.2024 r. – Ogłoszenie 11.03.2024 r. – SWKO 11.03.2024 r. – Załącznik nr 1 11.03.2024 r. – Załącznik nr 2-4 11.03.2024 r. – Załącznik nr 5 – wzór umowy 11.03.2024 r. – Załącznik nr […]


DSP/2/2024

28-02-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji 28.02.2024 – Ogłoszenie 28.02.2024 – Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu 12.03.2024 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego


KSZ/DSM/04/2024

22-02-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   22.02.2024 – OGŁOSZENIE 22.02.2024 – SWKO 22.02.2024 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Badania genetyczne w kierunku przyczyn genetycznych aHUS 22.02.2024 – Załącznik nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Badania […]


KSZ/DDA/1/2024

19-02-2024

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki lub ratownicy medyczni, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa). 19.02.2024 – Ogłoszenie 19.02.2024 – SWKO 19.02.2024 – Załącznik nr 1 19.02.2024 – Załącznik nr 2-4 19.02.2024 – Załącznik nr 5 – wzór umowy 19.02.2024 – Załącznik nr 6 i 7 RODO 04.03.2024 […]


DSP1/1/2024

13-02-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji. 13.02.2024 – Ogłoszenie 13.02.2024 – Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu 27.02.2024 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego


KSZ/DSM/03/2024

01-02-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ  7 DNI   TYGODNIU I  24 GODZINY NA  DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 1.02.2024 – OGŁOSZENIE 1.02.2024 – SWKO 1.02.2024 – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 1.02.2024 – Załącznik nr 1 RM 1.02.2024 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 1.02.2024 […]


KSZ/DSM/02/2024

04-01-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ  7 DNI   TYGODNIU I  24 GODZINY NA  DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego     04.01.2024 – OGŁOSZENIE 04.01.2024 – SWKO 04.01.2024 – Załącznik nr 1  – Formularz asortymentowo-cenowy 04.01.2024 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/01/2024

04-01-2024

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej i zabieg drenażu opłucnej – CPV: 85121300 – 6   04.01.2024 – OGŁOSZENIE 04.01.2024 – SWKO 04.01.2024 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 04.01.2024 – Załącznik nr 2-4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DSM/19/2023

30-11-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:                          BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA                      CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   30.11.2023 – OGŁOSZENIE 30.11.2023 – SWKO 30.11.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 30.11.2023 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, […]


KSZ/DSM/18/2023

16-11-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1. BADANIA MAMMOGRAFICZNE 2. BADANIA DENSYTOMETRYCZNE 3. BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE    W    PRZYPADKU    AWARII    SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO  ZAMÓWIENIA                               CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   16.11.2023 – OGŁOSZENIE 16.11.2023 – SWKO 16.11.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 : Badania mammograficzne […]


KSZ/DSM/17/2023

13-10-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA CYTOFLUOROMETRII PRZEPŁYWOWEJ POD KĄTEM OBECNOŚCI KLONU PNH   13.10.2023 – OGŁOSZENIE 13.10.2023 – SWKO 13.10.2023 – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 13.10.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asort.cen. granul.erytr. 13.10.2023 – Załącznik nr 2 -4 do SWKO 13.10.2023 – Załącznik nr 5 13.10.2023 – Załącznik […]


KSZ/DSM/16/2023

04-09-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania laboratoryjne: MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej wysokiego stopnia CPV: 85145000-7  – Usługi  świadczone przez  laboratoria medyczne   04.09.2023 – OGŁOSZENIE 04.09.2023 – SWKO 04.09.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 04.09.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń […]


KSZ/DSM/15/2023

25-08-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania laboratoryjne: Stężenie witaminy B1 (tiamina) CPV: 85145000-7  – Usługi  świadczone przez  laboratoria medyczne   25.08.2023 – OGŁOSZENIE 25.08.2023 – SWKO 25.08.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 25.08.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/14/2023

27-07-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA MOLEKULARNE  II            CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   27.07.2023 – OGŁOSZENIE 27.07.2023 – SWKO 27.07.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 27.07.2023 – Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/13/2023

26-07-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW W KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   26.07.2023 – OGŁOSZENIE 26.07.2023 – SWKO 26.07.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 26.07.2023 – Załącznik nr 2 -4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie […]


KSZ/DDA/4/2023

29-06-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik/ ratownik medyczny). 29.06.2023 – Ogłoszenie konkurs T 29.06.2023-  SWKO 29.06.2023 – Załącznik nr 1 29.06.2023-  Załącznik nr 2 29.06.2023-  Załącznik nr 3 i 4 29.06.2023 – Załącznik nr 5- […]


KSZ/DSM/12/2023

26-06-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1. KONSULTACJE OKULISTYCZNE ORAZ  BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE   CPV: 85121200-5  – Specjalistyczne usługi medyczne  2. KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne   26.06.2023 – OGŁOSZENIE 26.06.2023 – SWKO 26.06.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje okulistyczne 26.06.2023 – […]


KSZ/DDA/3/2023

25-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki lub ratownicy/ratownicy medyczni, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) 25.05.2023 – Ogłoszenie 25.05.2023 – SWKO 25.05.2023 – Załącznik nr 1 25.05.2023 – Załącznik nr 2-4 25.05.2023 – Załącznik nr 5-  Wzór […]


KSZ/DDA/2/2023

16-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 16.05.2023 – Ogłoszenie 16.05.2023 – SWKO 16.05.2023 – Załącznik nr 1 16.05.2023 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 16.05.2023 – Załącznik nr 5 do SWKO- UMOWA 18.05.2023 – PYTANIA I 18.05.2023 – […]


KSZ/DSM/11/2023

12-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Konsultacje urazowo-ortopedyczne z możliwością wykonania  badań diagnostycznych CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne 2. Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9-Usługi pediatryczne 3. Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologiioraz badania diagnostyczne ginekologiczne CPV: 85121210-8   – Usługi ginekologiczne i położnicze 4. Konsultacje neurologiczne  z możliwością wykonania  badań diagnostycznych 5. Konsultacje diabetologiczne […]


KSZ/DSM/10/2023

09-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA HISTOPATOLOGICZNE SPECJALISTYCZNE, PATOMORFOLOGICZNE i CYTOLOGICZNE.   CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   09.05.2023 – OGŁOSZENIE 09.05.2023 – SWKO 09.05.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 09.05.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 09.05.2023 – […]


KSZ/DSM/09/2023

09-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Konsultacyjne badania  immunohematologiczne 2. Badania immunogenetyczne CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   09.05.2023 – OGŁOSZENIE 09.05.2023 – SWKO 09.05.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 09.05.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz […]


KSZ/DSM/08/2023

03-04-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE Diagnostyka nowotworowa CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   03.04.2023 – OGŁOSZENIE 03.04.2023 – SWKO 03.04.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 03.04.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DDA/1/2023

29-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 29.03.2023 – Ogłoszenie  29.03.2023 – SWKO 29.03.2023 – Załącznik nr 1 29.03.2023 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 29.03.2023 – Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 05.04.2023 – Zmiana […]


DSP/3/2023

08-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. OGŁOSZENIE SWKO ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ODRZUCENIE OFERTY    


KSZ/DSM/07/2023

01-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA TKANKOWE CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   01.03.2023 – OGŁOSZENIE 01.03.2023 – SWKO 01.03.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 01.03.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 01.03.2023 – Załącznik […]


DSP/2/2023

21-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. OGŁOSZENIE SWKO  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  


KSZ/DSM/06/2023

16-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:       BADANIA  LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   16.02.2023 – OGŁOSZENIE 16.02.2023 – SWKO 16.02.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Badanie układu dopełniacza CH50, Oznaczenie p/c przeciwko receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R); Oznaczanie p/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych […]


DSP/1/2023

06-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. SWKO OGŁOSZENIE  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  


KSZ/DSM/05/2023

02-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE Oznaczanie przeciwciał przeciw czynnikowi H  (anty CFH) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.02.2023 – OGŁOSZENIE 01.02.2023 – SWKO 01.02.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 01.02.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/04/2023

31-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   31.01.2023 – OGŁOSZENIE 31.01.2023 – SWKO 31.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 31.01.2023 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/03/2023

17-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   17.01.2023 – OGŁOSZENIE 17.01.2023 – SWKO 17.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Badania Laboratoryjne – Her 2 met. FISH, Badanie mutacji genu PIK3CA 17.01.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy […]


KSZ/DSM/02/2023

10-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   10.01.2023 – OGŁOSZENIE 10.01.2023 – SWKO 10.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.01.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 10.01.2023 […]


KSZ/DSM/01/2023

03-01-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   03.01.2023 – OGŁOSZENIE 03.01.2023 – SWKO 03.01.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 03.01.2023 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/19/2022

14-12-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   14.02.2022 – OGŁOSZENIE 14.02.2022 – SWKO 14.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.02.2022 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/18/2022

21-11-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   21.11.2022 – OGŁOSZENIE 21.11.2022 – SWKO 21.11.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 21.11.2022 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/17/2022

14-11-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Oznaczenia białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów  ciężkich (jakościowe i ilościowe) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   14.11.2022 – OGŁOSZENIE 14.11.2022 – SWKO 14.11.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.11.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, […]


KSZ/DSM/16/2022

28-10-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   28.10.2022 – OGŁOSZENIE 28.10.2022 – SWKO 28.10.2022 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 28.10.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 28.10.2022 – […]


KSZ/DSM/15/2022

07-10-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: ELASTOGRAFIA  WĄTROBY CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania   medycznego   07.10.2022 – OGŁOSZENIE 07.10.2022 – SWKO 07.10.2022 – Załącznik 1– Formularz asortymentowo-cenowy 07.10.2022 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 07.10.2022 – Załącznik nr 5 […]


KSZ/DSM/14/2022

05-09-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIE STEC CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   05.09.2022 – OGŁOSZENIE 05.09.2022 – SWKO 05.09.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.09.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 05.09.2022 […]


KSZ/DSM/13/2022

30-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI: EWEROLIMUS CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   30.08.2022 – OGŁOSZENIE 30.08.2022 –SWKO 30.08.2022 – Zalacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 30.08.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/12/2022

16-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:                                 BADANIA  UKŁADU DOPEŁNIACZA CH50 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   16.08.2022 – OGŁOSZENIE 16.08.2022 – SWKO 16.08.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 16.08.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, […]


KSZ/DDA/2/2022

08-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny/ratownik) 08.08.2022 Ogłoszenie 08.08.2022 SWKO 08.08.2022 Załącznik nr 1- Formularz cenowy 08.08.2022 Załącznik nr 2-4 Formularz ofertowy 08.08.2022 Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 12.08.2022 PYTANIA I 12.08.2022 […]


KSZ/DSM/11/2022

13-07-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne z możliwością wykonania badań diagnostycznych   13.07.2022 OGŁOSZENIE 13.07.2022 SWKO 13.07.2022 UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 13.07.2022 Załącznik 1 urologia 13.07.2022 Załącznik nr 2-4 do SWKO 13.07.2022 Załącznik nr 5 13.07.2022 Załącznik nr 6 Wzór umowy 21.07.2022- PYTANIA I 21.07.2022 – Zmiany do SWKO I […]


KSZ/DSM/10/2022

06-07-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:    Badania SARS CoV – 2  CPV:  85145000  –  7  Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2022-07-06 OGŁOSZENIE 2022-07-06 SWKO 2022-07-06 Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 2022-07-06 Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 2022-07-06 Załącznik […]


KSZ/DSM/9/2022

27-06-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE GERIATRYCZNE CPV: 85121252-4 – Usługi geriatryczne     274.06.2022- OGŁOSZENIE 27.06.2022 – SWKO 27.06.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 27.06.2022 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 27.06.2022 […]


KSZ/DSM/8/2022

21-06-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   21.06.2022 – OGŁOSZENIE 21.06.2022 – SWKO 21.06.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 21.06.2022 – Załącznik nr 2-4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/7/2022

17-05-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne  CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medyczne 17.05.2022 – OGŁOSZENIE 17.05.2022 – SWKO 17.05.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 17.05.2022 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 17.05.2022 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/6/2022

22-04-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1 Konsultacje kardiochirurgiczne CPV: 85121200-5   22.04.2022 – OGŁOSZENIE 22.04.2022 – SWKO 22.04.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 22.04.2022 – Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Konsultacje […]


KSZ/DDA/1/2022

04-04-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 04.04.2022 – Ogłoszenie 04.04.2022 – SWKO 04.04.2022 – Załącznik nr 1 04.04.2022 – Załącznik nr 2-4 04.04.2022 – Załącznik nr 5 07.04.2022 – PYTANIA I 07.04.2022 – ZMIANY I […]


KSZ/DSM/5/2022

01-04-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ  W KIERUNKU GRUŹLICY CPV:  85111820  –  4  usługi analizy bakteriologicznej BADANIA GENETYCZNE, MOLEKULARNE, CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.04.2022 – OGŁOSZENIE 01.04.2022 – SWKO 01.04.2022 – Załącznik nr 1 – […]


DSP 2/2022

04-03-2022

  OGŁOSZENIE SWKO ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  


KSZ/DSM/4/2022

02-03-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1 Konsultacje kardiochirurgiczne CPV: 85121200-5 Wyłączanie i włączanie kardiowerterów oraz kardiostymulatorów serca CPV: 85121231-1   02.03.2022 – OGŁOSZENIE 02.03.2022 – SWKO 02.03.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 02.03.2022 […]


KSZ/DSM/3/2022

14-02-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: INTERLEUKINA 6 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   14.02.2022 – OGŁOSZENIE 14.02.2022 – SWKO 14.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.02.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


DSP1/2022

11-02-2022

SWKO    OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  


KSZ/DSM/2/2022

01-02-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   01.02.2022 – OGŁOSZENIE 01.02.2022 – SWKO 01.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 01.02.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/1/2022

03-01-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej i zabieg drenażu opłucnej – CPV: 85121300 – 6   03.01.2022 – OGŁOSZENIE 03.01.2022 – SWKO 03.01.2022 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 03.01.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DDA/5/2021

22-12-2021

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) Kod CPV – 60130000-8 –usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 22.12.2021- Ogłoszenie 22.12.2021- SWKO 22.12.2021- Załącznik nr 1 22.12.2021- Załącznik nr 2-4 22.12.2021- Załącznik nr 5 17.01.2022- Wyniki


KSZ/DSM/23/2021

21-12-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   21.12.2021 – OGŁOSZENIE 21.12.2021 – SWKO 21.12.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 21.12.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 21.12.2021 – […]


KSZ/DSM/22/2021

17-11-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   17.11.2021 – OGŁOSZENIE 17.11.2021 – SWKO 17.11.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 17.11.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/21/2021

02-11-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Badanie metodą  Pozytonowej Tomografii Emisyjnej CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   02.11.2021 – OGŁOSZENIE 02.11.2021 – SWKO 02.11.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 02.11.2021 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, […]


KSZ/DDA/4/2021

24-08-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny) 24.08.2021 – Ogłoszenie 24.08.2021 – SWKO 24.08.2021-  Załącznik nr 1 – formularz cenowy 24.08.2021-  Załącznik nr 2-4 formularz ofertowy –   formularz, oświadczenia 24.08.2021 – Załącznik nr 5– wzór umowy […]


KSZ/DSM/19/2021

16-08-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7 Badania endoskopowe – CPV: 85121200 – 5 Badania endoskopowe laryngologiczne – CPV: 85121200 – 5 Kompleksowe zabezpieczenie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia 16.08.2021 – OGŁOSZENIE 16.08.2021 – SWKO 16.08.2021 – Załącznik […]


KSZ/DSM/20/2021

23-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   23.07.2021 – OGŁOSZENIE 23.07.2021 –SWKO 23.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 23.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 23.07.2021 […]


KSZ/DSM/18/2021

14-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   14.07.2021 – OGŁOSZENIE 14.07.2021 –SWKO 14.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 14.07.2021 –Załącznik nr 5 […]


KSZ/DSM/17/2021

14-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Konsultacje pulmonologiczne – CPV: 85121232-8 Badania diagnostyczne pulmonologiczne – CPV: 85121232-8 Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5   14.07.2021 – OGŁOSZENIE 14.07.2021 – SWKO 14.07.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.07.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na […]


KSZ/DSM/16/2021

10-06-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   10.06.2021 – OGŁOSZENIE 10.06.2021 – SWKO 10.06.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.06.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/15/2021

27-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   27.05.2021 – OGŁOSZENIE 27.05.2021 – SWKO 27.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Badanie STEC 27.05.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Wykrywanie materiału genetycznego wirusa […]


KSZ/DSM/14/2021

24-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   24.05.2021 – OGŁOSZENIE 24.05.2021 – SWKO 24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń […]


KSZ/DSM/13/2021

24-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   24.05.2021 – OGŁOSZENIE 24.05.2021 – SWKO 24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.05.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/12/2021

20-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1   20.05.2021 – OGŁOSZENIE 20.05.2021 – SWKO 20.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 20.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 20.05.2021 – Załącznik […]


KSZ/DSM/11/2021

13-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   13.05.2021 – OGŁOSZENIE 13.05.2021 – SWKO 13.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 13.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/10/2021

06-04-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne     06.04.2021  – OGŁOSZENIE 06.04.2021  – SWKO 06.04.2021  – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje psychiatryczne 06.04.2021  – Załącznik nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje psychiatryczne wykonywane niezależnie od pory […]


KSZ/DSM/9/2021

06-04-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85121200 – 5   specjalistyczne usługi medyczne   06.04.2021 – OGŁOSZENIE 06.04.2021 – SWKO 06.04.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 06.04.2021 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/8/2021

29-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje neurochirurgiczne CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne   29.03.2021 – OGŁOSZENIE 29.03.2021 – SWKO 29.03.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje neurochirurgiczne 29.03.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje neurochirurgiczne wykonywane niezależnie od pory dnia […]


DSP/5/2021

24-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej i Oddziale […]


DSP/4/2021

16-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Otorynolaryngologii. OGŁOSZENIE SWKO ROZSTRZYGNIĘCIE


DSP/3/2021

11-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. OGŁOSZENIE SWKO […]


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

02-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach OGŁOSZENIE SWKO ROZSTRZYGNIĘCIE


KSZ/DDA/3/2021

25-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 25.02.2021- Ogłoszenie 25.02.2021- SWKO 25.02.2021- Załącznik nr 1 25.02.2021- Załącznik nr 2-4 25.02.2021- Wzór umowy 03.03.2021- PYTANIA I 12.03.2021- Wyniki  


KSZ/DSM/7/2021

24-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.02.2021 – OGŁOSZENIE 24.02.2021 – SWKO 24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 24.02.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 24.02.2021 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy […]


KSZ/DSM/6/2021

24-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje lekarza chorób zakaźnych CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne   24.02.2021 – OGŁOSZENIE 24.02.2021 – SWKO 24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


DSP/1/2021

17-02-2021

2021-02-10: SWKO 2021-02-10: Ogłoszenie 2021-02-26: Unieważnienie


KSZ/DSM/5/2021

15-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   15.02.2021 – OGŁOSZENIE 15.02.2021 – SWKO 15.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 15.02.2021 […]


KSZ/DSM/4/2021

04-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania VNG – Videonystagmografia – zabezpieczenie w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia CPV: 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne   04.02.2021 – OGŁOSZENIE 04.02.2021 – SWKO 04.02.2021 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 04.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/3/2021

04-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE W KIERUNKU PRZYCZYN GENETYCZNYCH  aHUS CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   04.02.2021 – OGŁOSZENIE 04.02.2021 –SWKO 04.02.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 04.02.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DDA/2/2021

02-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 02.02.2021- Ogłoszenie 02.02.2021- SWKO 02.02.2021- Załącznik nr 1 do SWKO 02.02.2021- Załącznik nr 2-4 do SWKO 02.02.2021- Wzór umowy 11.02.2021 – PYTANIA I 11.02.2021- ZMIANY DO TREŚCI 11.02.2021- ZMIANA […]


KSZ/DDA/1/2021

29-01-2021

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki lub ratownicy systemu, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) Kod CPV – 60130000-8 –usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Kolejność:   29.01.2021 – Ogłoszenie 29.01.2021 – SWKO 29.01.2021 – Załącznik nr 1 29.01.2021 – Załącznik nr 2-4 29.01.2021 – Załacznik […]


KSZ/DSM/2/2021

25-01-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  UKŁADU DOPEŁNIACZA CH50 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   25.01.2021 – OGŁOSZENIE 25.01.2021 – SWKO 25.01.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 25.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


KSZ/DSM/1/2021

18-01-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1   18.01.2021 – OGŁOSZENIE 18.01.2021 – SWKO 18.01.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 18.01.2021 – Załącznik […]


KSZ/DSM/9/2020

10-12-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  MAMMOGRAFICZNE CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   10.12.2020 – OGŁOSZENIE 10.12.2020 – SWKO 10.12.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 10.12.2020 – Załącznik nr 2 -4– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/8/2020

04-12-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   04.12.2020 – OGŁOSZENIE 04.12.2020 – SWKO 04.12.2020 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 04.12.2020 – […]


KSZ/DSM/7/2020

10-11-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne CPV: 85121210-8   10.11.2020 – OGŁOSZENIE 10.11.2020 – SWKO 10.11.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 10.11.2020 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/6/2020

06-11-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   06.11.2020 – OGŁOSZENIE 06.11.2020 – SWKO 06.11.2020 – Załacznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 06.11.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, […]


KSZ/DSM/5/2020

01-09-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.09.2020 – OGŁOSZENIE 01.09.2020 – SWKO 01.09.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 01.09.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy […]


KSZ/DDA/2/2020

13-08-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny) kod CPV-60130000-8- usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób   13.08.2020-OGŁOSZENIE 13.08.2020-SWKO 13.08.2020-Załącznik nr 1-Formularz cenowy 13.08.2020-Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy 13.08.2020-Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE OFERENTA O WPISACH DO […]


KSZ/DDA/1/2020

17-07-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób- pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni,samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) kod CPV-60130000-8- usługi  w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób   17.07.2020 – OGŁOSZENIE 17.07.2020- SWKO 17.07.2020- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 17.07.2020-Załącznik nr 2- […]


KSZ/DSM/4/2020

22-06-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  IMMUNOGENETYCZNE- -P/C P. ANTYGENOM ZGODNOŚCI TKANKOWEJ DAWCY – DSA CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   22.06.2020 – OGŁOSZENIE 22.06.2020 – SWKO 22.06.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 22.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na […]


KSZ/DSM/3/2020

18-06-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE OKULISTYCZNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE CPV: 85121200 – 5   18.06.2020 – OGŁOSZENIE 18.06.2020 – SWKO 18.06.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 18.06.2020 – […]


DSP/3/2020

26-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


DSP/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


KSZ/DSM/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania molekularne CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej  CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   05.02.2020 – OGŁOSZENIE 05.02.2020 – SWKO 05.02.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.02.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


DSP/1/2020

21-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


KSZ/DSM/1/2020

15-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:  Badania laboratoryjne CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej  CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   15.01.2020 – OGŁOSZENIE 15.01.2020 – SWKO 15.01.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.01.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DSM/21/2019

30-12-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne – CPV: 85121251-7   30.12.2019 – OGŁOSZENIE 30.12.2019 – SWKO 30.12.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 30.12.2019 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 30.12.2019 – Załącznik nr 5 – […]


KSZ/DSM/20/2019

28-11-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania diagnostyczne neurologiczne – CPV: 85121200-5   28.11.2019 – OGŁOSZENIE 28.11.2019 – SWKO 28.11.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 28.11.2019 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 28.11.2019 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/19/2019

22-11-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   22.11.2019 – OGŁOSZENIE 22.11.2019 – SWKO 22.11.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 22.11.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 22.11.2019 – Załącznik […]


KSZ/DSM/18/2019

31-10-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   31.10.2019 – OGŁOSZENIE 31.10.2019 – SWKO 31.10.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 31.10.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/17/2019

03-10-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH Badania molekularne CPV: 85145000-7 – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 03.10.2019 – OGŁOSZENIE 03.10.2019 – SWKO 03.10.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 03.10.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy […]


KSZ/DSM/16/2019

23-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   23.09.2019 – OGŁOSZENIE 23.09.2019 – SWKO 23.09.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 23.09.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]


DSP/3/2019

17-09-2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Oddziału Otorynolaryngologii. OGŁOSZENIE


KSZ/DDA/1/2019

10-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 2019-08-30: Ogłoszenie 2019-08-30: SWKO 2019-08-30: Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 2019-08-30: Załącznik nr 2-4 do SWKO 2019-08-30: Załącznik nr 5 do SWKO – Wzór umowy 2019-08-30: RODO – […]


KSZ/DSM/15/2019

10-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Endosonografia (EUS) CPV: 85121200 – 5  specjalistyczne usługi  medyczne 30.08.2019 – OGŁOSZENIE 30.08.2019 – SWKO 30.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 30.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 30.08.2019 […]


KSZ/DSM/14/2019

08-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7 Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5   28.08.2019 – OGŁOSZENIE 28.08.2019 – SWKO 28.08.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne 28.08.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet […]


KSZ/DSM/13/2019

07-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiochirurgiczne – CPV: 85121200-5 14.08.2019 – OGŁOSZENIE 14.08.2019 – SWKO 14.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje kardiochirurgiczne 14.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 14.08.2019 – […]


KSZ/DSM/12/2019

06-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne – CPV: 85121200-5 Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne – CPV: 85121251-7 Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5   12.08.2019 – OGŁOSZENIE 12.08.2019 – SWKO 12.08.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje neurologiczne 12.08.2019 – Zalącznik […]


KSZ/DSM/11/2019

05-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:   Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego 22.07.2019 –OGŁOSZENIE 22.07.2019 – SWKO 22.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 22.07.2019 – […]


KSZ/DSM/10/2019

05-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne  z możliwością wykonania badań  diagnostycznych CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne 11.07.2019 – OGŁOSZENIE 11.07.2019 – SWKO 11.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 11.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 11.07.2019 […]


KSZ/DSM/9/2019

04-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje diabetologiczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne 09.07.2019 –OGŁOSZENIE 09.07.2019 – SWKO 09.07.2019 – Załącznik 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Konsultacje diabetologiczne 09.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 –Załącznik nr 5– Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 […]


KSZ/DSM/8/2019

10-06-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne 24.06.2019 – OGŁOSZENIE 24.06.2019 –SWKO 24.06.2019 –Załącznik 1- Formularz asortymentowo-cenowy 24.06.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 24.06.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 24.06.2019 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/7/2019

31-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   31.05.2019 – OGŁOSZENIE 31.05.2019 – SWKO 31.05.2019 –Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 31.05.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/6/2019

31-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych         CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne Konsultacje urazowo-ortopedyczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych         CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne Konsultacje pediatryczne CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne Konsultacje diabetologiczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   31.05.2019 – OGŁOSZENIE 31.05.2019 – SWKO […]


KSZ/DSM/5/2019

24-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   24.05.2019 – OGŁOSZENIE 24.05.2019 – SWKO 24.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.05.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


KSZ/DSM/4/2019

13-05-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 13.05.2019 – OGŁOSZENIE 13.05.2019 – SWKO 13.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 13.05.2019 – Załącznik nr 2-4  – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


DSP/2/2019

08-04-2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. OGŁOSZENIE


KSZ/DSM/3/2019

11-03-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 11.03.2019 – OGŁOSZENIE 11.03.2019 – SWKO 11.03.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 11.03.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


KSZ/DSM/2/2019

20-02-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Wyłączanie i włączanie kardiowerterów oraz kardiostymulatorów serca CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne 20.02.2019 – OGŁOSZENIE 20.02.2019 – SWKO 20.02.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 20.02.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]


DSP/1/2019

07-02-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]


KSZ/DSM/1/2019

08-01-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   08.01.2019 – OGŁOSZENIE 08.01.2019 – SWKO 08.01.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 08.01.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 08.01.2019 – Załącznik nr 3 – Formularz […]


KSZ/DSM/29/2018

28-12-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badanie metodą  Pozytonowej Tomografii Emisyjnej CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego 28.12.2018 – OGŁOSZENIE 28.12.2018 – SWKO 28.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 28.12.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 28.12.2018 […]


KSZ/DSM/28/2018

04-12-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   04.12.2018 – OGŁOSZENIE 04.12.2018 – SWKO 04.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 04.12.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 04.12.2018 […]


KSZ/DSM/27/2018

15-11-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  IMMUNOGENETYCZNE- -P/C P.ANTYGENOM ZGODNOŚCI TKANKOWEJ DAWCY – DSA CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   15.11.2018 – OGŁOSZENIE 15.11.2018 – SWKO 15.11.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.11.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie […]


KSZ/DSM/26/2018

24-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.10.2018 – OGŁOSZENIE 24.10.2018 – SWKO 24.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.10.2018 –Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 24.10.2018 – Załącznik […]


KSZ/DSM/25/2018

12-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIE ELASTOGRAFICZNE WĄTROBY CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   12.10.2018 – OGŁOSZENIE 12.10.2018 – SWKO 12.10.2018 – Załącznik 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 12.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 12.10.2018 – Załącznik nr […]


KSZ/DSM/24/2018

10-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Oznaczenia białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów  ciężkich (jakościowe i ilościowe) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   10.10.2018 – OGŁOSZENIE 10.10.2018 – SWKO 10.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/23/2018

24-09-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE, MOLEKULARNE, LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.09.2018 – OGŁOSZENIE 24.09.2018 – SWKO 24.09.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.09.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.09.2018 – Załącznik nr […]


DSP/8/2018

21-09-2018

2018-09-21: Ogłoszenie 2018-09-21: SWKO OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


KSZ/DDA/2/2018

10-09-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 10.09.2018- Ogłoszenie 10.09.2018- SWKO 10.09.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 10.09.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO 10.09.2018- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 10.09.2018- RODO- Załącznik nr […]


KSZ/DSM/22/2018

28-08-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 28.08.2018 – OGŁOSZENIE 28.08.2018 –SWKO 28.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 28.08.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 28.08.2018 […]


KSZ/DSM/21/2018

24-08-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 24.08.2018 – OGŁOSZENIE 24.08.2018 – SWKO 24.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.08.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.08.2018 – Załącznik nr 3-5 -Formularz Ofertowy […]


KSZ/DSM/20/2018

30-07-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje pneumonologiczne- CPV: 85121232-8 Badania diagnostyczne pneumonologiczne – CPV: 85121232-8 Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5 30.07.2018 – OGŁOSZENIE 30.07.2018 – SWKO 30.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 30.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – […]


KSZ/DSM/19/2018

24-07-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE 24.07.2018 – OGŁOSZENIE 24.07.2018 – SWKO 24.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.07.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/18/2018

14-06-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE 14.06.2018 – OGŁOSZENIE 14.06.2018 –SWKO 14.06.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 14.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 14.06.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 14.06.2018 – […]


DSP/7/2018

14-06-2018

2018-06-14: Ogłoszenie 2018-06-14: SWKO 2018-06-25: Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/17/2018

05-06-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 05.06.2018 – OGŁOSZENIE 05.06.2018 – SWKO 05.06.2018 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


KSZ/DSM/16/2018

22-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 22.05.2018 – OGŁOSZENIE 22.05.2018 – SWKO 22.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 22.05.2018 –Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 22.05.2018 – Załącznik nr 3-5 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]


DSP/6/2018

10-05-2018

2018-05-10: Ogłoszenie 2018-05-10: SWKO 2018-05-24: Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/15/2018

09-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 09.05.2018 – OGŁOSZENIE 09.05.2018 – SWKO 09.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 09.05.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 09.05.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 09.05.2018 – Załącznik […]


KSZ/DSM/14/2018

08-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; 08.05.2018 – OGŁOSZENIE 08.05.2018 – SWKO 08.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 08.05.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 08.05.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie […]


KSZ/DSM/13/2018

20-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 20.04.2018 – OGŁOSZENIE 20.04.2018 – SWKO 20.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 20.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 20.04.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 20.04.2018 – Załącznik […]


KSZ/DSM/12/2018

10-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE GERIATRYCZNE KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ 10.04.2018 –OGŁOSZENIE 10.04.2018 – SWKO 10.04.2018 –Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 10.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 10.04.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/11/2018

10-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GENETYKI KLINICZNEJ 10.04.2018 – OGŁOSZENIE 10.04.2018 – SWKO 10.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.04.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 10.04.2018 – Załącznik nr 5 […]


KSZ/DDA/1/2018

09-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport  pacjentów samochodem  o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem). 09.04.2018- Ogłoszenie 09.04.2018- SWKO 09.04.2018- Załącznik nr 1– Formularz cenowy 09.04.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz ofertowy, Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 09.04.2018- Załącznik nr […]


KSZ/DSM/10/2018

05-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne, immunopatologiczne 05.04.2018 – OGŁOSZENIE 05.04.2108 –SWKO 05.04.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 05.04.2018 – Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 05.04.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]


DSP/5/2018

27-03-2018

2018-03-27 Ogłoszenie 2018-03-27 SWKO 2018-03-30 Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/9/2018

26-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY  26.03.2018 – OGŁOSZENIE 26.03.2018 – SWKO 26.03.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 26.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 26.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta […]


KSZ/DSM/8/2018

19-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE KONSULTACJE GERIATRYCZNE KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ 19.03.2018 – OGŁOSZENIE 19.03.2018 – SWKO 19.03.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1 19.03.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 19.03.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz […]


KSZ/DSM/7/2018

08-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY 08.03.2018 – OGŁOSZENIE 08.03.2018 –SWKO 08.03.2018 – Załącznik 1 -Formularz asortymentowo- cenowy 08.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 08.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 08.03.2018 – Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7 08.03.2018 – […]


KSZ/DSM/6/2018

05-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE 05.03.2018 – OGŁOSZENIE 05.03.2018 – SWKO 05.03.2018 – Załącznik nr 1 -Formularz asortymentowo- cenowy 05.03.2018 –  Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 05.03.2018 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 05.03.2018 –Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7 05.03.2018 – […]


KSZ/DSM/5/2018

19-02-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym 19.02.2018 – OGŁOSZENIE 19.02.2018 –  SWKO 19.02.2018 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1 19.02.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 19.02.2018 – […]


DSP/4/2018

09-02-2018

2018-02-09: Ogłoszenie 2018-02-09: SWKO 2018-02-15: Zmiana terminu składania ofert 2018-02-26: Rozstrzygnięcie konkursu


KSZ/DSM/4/2018

29-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII  KLATKI PIERSIOWEJ I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ 29.01.2018- OGŁOSZENIE 29.01.2018- SWKO 29.01.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 29.01.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 29.01.2018- Załącznik nr 5-Oświadczenie Oferenta 29.01.2018- Załącznik […]


DSP/3/2018

26-01-2018

2018-01-26: Ogłoszenie 2018-01-26: SWKO 2018-02-09: Unieważnienie


DSP/1/2018

16-01-2018

2018-01-24: Unieważnienie 2018-01-11: Ogłoszenie 2018-01-11: SWKO


KSZ/DSM/3/2018

12-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  OKULISTYCZNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE 12.01.2018 – OGŁOSZENIE 12.01.2018 – SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 1  – Formularz asortymentowo- cenowy 12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, 12.01.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 12.01.2018 – Załącznik nr 6– Pytania […]


KSZ/DSM/2/2018

12-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ  I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ 12.01.2018 –OGŁOSZENIE 12.01.2018 – SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 1  Formularz asortymentowo- cenowy 12.01.2018 – Załącznik 7 umowa 12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 5 12.01.2018 – Załącznik nr 6- Pytania dotyczące […]


KSZ/DSM/1/2018

11-01-2018

2018-01-11: SWKO 2018-01-11: OGŁOSZENIE 2018-01-11: Załącznik 1 2018-01-11: Załącznik 2 2018-01-11: Załącznik nr 3-5 do SWKO 2018-01-11: Załącznik nr 6 2018-01-11: Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7 2018-01-11: Załącznik 8 umowa 2018-01-17: Zmiana terminów 2018-01-17: PYTANIA 2018-01-17: ZIAMNY DO SWKO 2018-01-19: ZIAMNY DO SWKO II 2018-01-24: Ogłoszenie wyników


KSZ/DDA/5/2017

14-12-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 14.12.2017- Ogłoszenie 14.12.2017- SWKO 14.12.2017- Załącznik nr 1- Formularz cenowy 14.12.2017- Załącznik nr 2-4 do SWKO-  14.12.2017- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy. 22.12.2017- WYNIKI


KSZ/DSM/6/2017

11-12-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 11.12.2017-  OGŁOSZENIE 11.12.2017-  SWKO 11.12.2017-  Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 11.12.2017-  Załącznik nr 2-4 do SWKO– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 11.12.2017-  Załącznik nr 5- Oświadczenie oferenta 11.12.2017-  Załącznik nr 6- […]


KSZ/DSM/5/2017

27-11-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne 27.11.2017- Ogłoszenie 27.11.2017- SWKO 27.11.2o17- Załącznik nr 1-Formularz asortymentowo- cenowy 27.11.2017- Załącznik nr  2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 27.11.2017-Załącznik nr 5 Oświadczenie Oferenta 27.11.2017- Załącznik nr 6- Pytania […]


KSZ/DDA/4/2017

14-11-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:  Usługi transportu medycznego z opieką pielęgniarki lub ratownika medycznego. 14.11.2017-Ogłoszenie 14.11.2017- SWKO 14.11.2017- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy. 14.11.2017- Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 14.11.2017- Załącznik nr 5 – Wzór umowy. […]


ZP-17-083K

24-08-2017

TRANSPORT MEDYCZNY Z OPIEKA PIELĘGNIARKI LUB RATOWNIKA MEDYCZNEGO


KSZ/DSM/4/2017

12-07-2017

2017-07-12: Ogłoszenie 2017-07-12: SWKO 2017-07-12: Załączniki 2017-07-12: Umowa 2017-07-19: Zmiana terminów 2017-07-20: Pytania 2017-07-20: Zmiany do SWKO 2017-07-20: Załącznik nr 1 do SWKO- po zmianach 2017-07-21: Zmiana terminów II 2017-07-31: Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu 2017-08-01: Wyniki


ZP/DDA/1/2017

29-05-2017

Konkurs ofert na usługę całodobowej ochrony terenu, obiektów i mienia szpitala 2017-05-29: SIWZ 2017-05-29: Ogłoszenie 2017-06-05: Odpowiedzi 2017-06-08: Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 2017-06-23: Odpowiedzi na zapytanie oferentów w związku z konkursem 2017-06-29: Odpowiedzi na pytania 2017-07-13: Protokół z otwarcia ofert 2017-07-19: Unieważnienie


KSZ/DDA/3/2017

15-05-2017

Konkurs na Transport medyczny 2017-05-15: Ogłoszenie 2017-05-15: SWKO 2017-06-08: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


KSZ/DSM/3/2017

28-04-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 28.04.2017- Ogłoszenie 28.04.2017- SWKO 28.04.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy. 28.04.2017- Załącznik nr 2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 28.04.2017- Załącznik […]


KSZ/DDA/2/2017

26-04-2017

Konkurs na TRANSPORT MEDYCZNY 2017.04.26: Ogłoszenie 2017.04.26: SWKO 2017.06.08: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


KSZ/DZA/1/2017

23-03-2017

TRANSPORT MEDYCZNY 2017-03-23: Ogłoszenie 2017-03-23: SWKO 2017-03-29: Odpowiedzi na pytania 2017-03-31: Unieważnienie


KSZ/DSM/2/2017

24-02-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne  i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 2.) Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 24.02.2017- Ogłoszenie 24.02.2017- SWKO 24.02.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 24.02.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy 24.02.2017- […]


KSZ/DSM/1/2017

20-01-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8 Usługi analizy medycznej 20.01.2017- Ogłoszenie 20.01.2017- SWKO 20.01.2017- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy. 20.01.2017- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. 20.01.2017- Załącznik nr 3-5- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 20.01.2017- […]


KSZ/DSM/15/2016

21-12-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 21.12.2016- Ogłoszenie 21.12.2016- SWKO 21.12.2016- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy 21.12.2016- Załącznik nr 2– Formularz asortymentowo- cenowy 21.12.2016- Załącznik nr 3-5 do SWKO– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]


DSP/5/2016

13-12-2016

2016-12-13: Ogłoszenie 2016-12-13: SWKO 2016-12-14: Zmiana terminu 2016-12-22: Wyniki


ZP/DDA/5/2016

13-12-2016

Ogłoszenie konkursu na usługę gońca szpitalnego. 13.12.2016r. – Ogłoszenie 13.12.2016r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21.12.2016r. – Protokół z otwarcia ofert 22.12.2016r. – Wyniki


ZP/DDA/3/2016

30-11-2016

Nazwa zamówienia: Usługi gońca szpitalnego 2016-11-30: SIWZ 2016-11-30: Ogłoszenie 2016-12-08: Protokół z otwarcia ofert 2016-12-12: Unieważnienie


ZP/DDA/2/2016

18-11-2016

Całodobowa ochrona terenu, obiektów i mienia szpitala. Ogłoszenie SIWZ 28.11.2016r. – Odpowiedzi na zapytania oferentów 29.11.2016r. – Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 01.12.2016r. – Odpowiedzi na zapytanie oferentów 06.12.2016 – Protokół 06.12.2016 – Unieważnienie


ZP/DDA/1/2016

16-11-2016

Nazwa zamówienia: Usługi gońca szpitalnego 2016-11-16: SIWZ 2016-11-16: Ogłoszenie 2016-11-30: Unieważnienie


DSP/4/2016

25-10-2016

Ogłoszenie SWKO Wyniki


KSZ/DSM/14/2016

19-09-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne  i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 2.) Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym- CPV: 85148000-8 usługi analizy medycznej. 19.09.2016- Ogłoszenie 19.09.2016- SWKO 19.09.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy- Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne […]


KSZ/DSM/13/2016

06-09-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 2.) Badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 3.) Konsultacje pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 4.) Badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 5.) Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5 6.) Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej- CPV: 85121200-5 7.) Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: […]


KSZ/DSM/12/2016

30-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje neurologiczne- CPV: 85121200-5 2.) Badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5 30.08.2016- OGŁOSZENIE 30.08.2016- SWKO 30.08.2016- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy- Konsultacje neurologiczne. 30.08.2016- Załącznik nr 2– Formularz asortymentowo- cenowy- Badania diagnostyczne neurologiczne. 30.08.2016- Załączniki nr 3-5– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]


KSZ/DSM/11/2016

26-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Endosonografia- EUS – CPV: 85121200 – 5 26.08.2016- OGŁOSZENIE 26.08.2016- SWKO 26.08.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 26.08.2016- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 26.08.2016- Załącznik 5- Umowa 02.09.2016- Pytania 02.09.2016- […]


KSZ/DSM/10/2016

10-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 2.) Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne- CPV: 85121210-8 3.) Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5 4.) Konsultacje pulmonologiczne oraz badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 5.) Konsultacje kardiologiczne oraz badania […]


KSZ/DSM/9/2016

18-07-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Badań immunopatologicznych – CPV: 85148000-8 – usługi analizy medycznej. 18.07.2016- Ogłoszenie 18.07.2016- SWKO 18.07.2016- Załącznik 1- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY 18.07.2016- Załącznik 2- FORMULARZ OFERTOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 18.07.2016- Załącznik 3- OŚWIADCZENIE OFERENTA 18.07.2016- Załącznik 4- WZÓR UMOWY 01.08.2016- Unieważnienie Konkursu


KSZ/DSM/8/2016

01-07-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 01.07.2016r. – Ogłoszenie 01.07.2016r. – SWKO 14.07.2016r. – Unieważnienie


KSZ/DDA/4/2016

24-06-2016

2016-06-24: Ogłoszenie 2016-06-24: SWKO 2016-06-24: Załącznik nr 1, 2 2016-06-24: Załącznik nr 3 2016-07-14: Ogłoszenie o wyborze oferty


KSZ/DDA/3/2016

10-06-2016

Ogłoszenie SWKO Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Unieważnienie


KSZ/DSM/07/2016

03-06-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 03.06.2016r. – Ogłoszenie 03.06.2016r. – SWKO 13.06.2016r. – Zmiana terminu składania ofert pakiet nr 2 oraz nr 4 13.06.2016r. – Zmiana terminu składania ofert pakiet nr 3 17.06.2016r. – Pytania oraz zmiany do SWKO dotyczy konsultacji pediatrycznych pakiet nr 3 17.06.2016r. – Zmiana terminu ogłoszenia wyników pakietów 1-2, 4 […]


KSZ/DSM/06/2016

13-05-2016

Badania autoimmunologiczne,wirusologiczne 13.05.2016r. – Ogłoszenie 13.05.2016r. – SWKO 24.05.2016r. – Przesunięcie terminów 24.05.2016r. – Odpowiedź na pytania do SWKO 02.06.2016r. – Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników 10.06.2016r. – Ogłoszenie wyników


KSZ/DDA/2/2016

26-04-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 26.04.2016r. – Ogłoszenie 26.04.2016r. – SWKO 26.04.2016r. – Formularz ofertowy 26.04.2016r. – Oświadczenie oferenta 26.04.2016r. – Wzór umowy 29.04.2016r. – Odpowiedzi 05.05.2016r. – Zmiana terminów 09.05.2016r. – Pytanie 12.05.2016r. – Odpowiedzi 18.05.2016r. – Wyniki 27.05.2016r. – Ogłoszenie o wniesieniu odwołania 03.06.2016r. – Częściowe unieważnienie wyników 03.06.2016r. […]


KSZ/DSM/05/2016

25-04-2016

Badania tomografii komputerowej. 25.04.2016r. – SWKO 25.04.2016r. – Ogłoszenie 11.05.2016r. – Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników 16.05.2016r. – Ogłoszenie wyników


KSZ/DSM/04/2016

18-04-2016

Badania autoimmunologiczne,wirusologiczne. 18.04.2016r. – Ogłoszenie 18.04.2016r. – SWKO 26.04.2016r. – Pytania 26.04.2016r. – Zmiany do SWKO 28.04.2016r. – Wniesienie protestu 04.05.2016r. – Rozstrzygnięcie protestu 04.05.2016r. – ZMIANY DO SWKO II 05.05.2016r. – Ogłoszenie terminu otwarcia ofert 06.05.2016r. – Ogłoszenie o wniesieniu II protesu 09.05.2016r. – Rozstrzygniecie II protestu 09.05.2016r. – Uniewaznienie konkursu


KSZ/DDA/1/2016

01-04-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 01.04.2016r. – Ogłoszenie 01.04.2016r. – SWKO 01.04.2016r. – Załącznik nr 3 do SWKO 15.04.2016r. – Zmiana terminu 20.04.2016r. – Odrzucenie oferty 20.04.2016r. – Unieważnienie


DSP/3/2016

18-03-2016

Ogłoszenie SWKO 31.03.2016r. – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


DSP/2/2016

03-03-2016

2016-03-03: Ogłoszenie 2016-03-03: SWKO 2016-03-14: Unieważnienie 23.03.2016: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


DSP/1/2016

19-02-2016

2016-02-19: SWKO 2016-02-19: Ogłoszenie 2016-02-26: Unieważnienie


KSZ/DSM/03/2016

19-02-2016

19.02.2016r. – SWKO 19.02.2016r. – Ogłoszenie 22.02.2016r. – ZMIANA DO SWKO 25.02.2016r. – ZMIANY DO SWKO 25.02.2016r. – PYTANIA 04.03.2016r. – Ogłoszenie wyników 24.03.2016r. – II ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 04.04.2016r. – Unieważnienie konkursu


KSZ/DSM/02/2016

01-02-2016

Ogłoszenie SWKO 11.02.2016r. – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU


KSZ/DSM/01/2016

12-01-2016

2016.01.12 – SWKO 2016.01.12 – Ogłoszenie 2016.01.15 – Pytania 2016.01.19 – Zmiana terminu 2016.01.28 – Unieważnienie konkursu


DSP/5/2015

04-12-2015

04.12.2015-Ogłoszenie1 Ogłoszenie2 22.12.2015 – Wyniki


DSP/4/2015

04-12-2015

04.12.2015 – Treść Ogłoszenie 21.12.2015 – Wyniki


KSZ/DSM/23/2015

03-12-2015

03.12.2015 – SWKO 03.12.2015 – Ogłoszenie 14.12.2015 – Przesuniecie terminu składania ofert 16.12.2015 – Zmiany do SWKO 16.12.2015 – Pytania 23.12.2015 – Ogłoszenie wyników konkursu


KSZ/DSM/22/2015

30-11-2015

2015.11.30 – Ogłoszenie 2015.11.30 – SWKO 2015.12.04 – Pytania 2015.12.07 – Zmiana terminu 2015.12.09 – Pytania II 2015.12.09 – Zmiany do SWKO 2015.12.16 – Ogłoszenie wyników


KSZ/DSM/21/2015

20-11-2015

Badania diagnostyczne audiologiczne 2015.11.20 – Ogłoszenie 2015.11.20 – SWKO 2015.12.01 – Unieważnienie


KSZ/DSM/20/2015

06-11-2015

2015.11.06: Ogłoszenie 2015.11.06: SWKO 2015.11.16: Zmiana terminu 2015.11.18: Pytania 2015.11.24: Ogłoszenie wyników


KSZ/DSM/19/2015

06-11-2015

2015.11.06 – Ogłoszenie 2015.11.06 – SWKO 2015.11.17 – Unieważnienie


KSZ/DSM/18/2015

06-11-2015

2015.11.06 – Ogłoszenie 2015.11.06 – SWKO 2015.11.13 – Pytanie 2015.11.13 – Zmiany SWKO 2015.11.17 – Zmiana terminów 2015.11.19 – Zmiana terminów 2015.11.30 – Zmiana terminów 2015.12.03 – Unieważnienie


KSZ/DSM/17/2015

06-10-2015

Konkurs ofert: Badanie elastograficzne wątroby. CPV: 85150000 – 5 usługi obrazowania medycznego SWKO Ogłoszenie Zmiana terminu Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


KSZ/DDA1/2015

04-09-2015

Konkurs ofert: Transport sanitarny: Transport pacjentów ze średnim personelem medycznym, samochodem sanitarnym odpowiadającym karetkom typu P ( podstawowa ) 04.09.2015 – Ogłoszenie 04.09.2015 – SWKO 04.09.2015 – Załączniki 16.09.2015 – Wyniki


KSZ/DSP3/2015

03-09-2015

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku – Odcinek Transplantacji Szpiku przy ul. Francuska 20-24 03.09.2015 – Ogłoszenie:Ogłoszenie 03.09.2015 – SWKO:SWKO


KSZ/DSM/16/2015

26-06-2015

Konkurs ofert: Konsultacje radioterapeutyczne w leczeniu raka odbytnicy


KSZ/DSM/15/2015

03-06-2015

Konkurs ofert: Badania genetyczne 03.06.2015 – Ogłoszenie:PDF 03.06.2015 – SWKO:PDF 16.06.2015 – Pytania:PDF 19.06.2015 – Zmiana terminu:PDF 26.06.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:PDF


KSZ/DSP/2/2015

07-05-2015

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji. 07.05.2015 – Ogłoszenie:PDF 07.05.2015 – SWKO:PDF 18.05.2015 – Zmiana SWKO:PDF 18.05.2015 – Zmiana terminu:PDF 27.05.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF


KSZ/DSM/14/2015

29-04-2015

Konkurs ofert: Badania genetyczne


KSZ/DSM/13/2015

15-04-2015

Konkurs ofert: Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne,immunopatologiczne, genetyczne 15.04.2015 – SWKO: PDF 15.04.2015 – Ogłoszenie: PDF 20.04.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu: PDF


KSZ/DSM/12/2015

09-04-2015

Konkurs ofert: Badania Mammograficzne – Spektralne


KSZ/DDA1/2015

07-04-2015

Konkurs ofert: Transport sanitarny: Transport pacjentów ze średnim personelem medycznym, samochodem sanitarnym odpowiadającym karetkom typu P ( podstawowa ) 07.09.2015 – Ogłoszenie:Ogłoszenie 07.09.2015 – SWKO:SWKO 07.09.2015 – Załączniki:Załączniki


KSZ/DSM/11/2015

07-04-2015

Konkurs ofert: Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne


KSZ/DSM/10/2015

20-03-2015

Konkurs ofert: – Badania diagnostyki laboratoryjnej w kierunku gruźlicy


KSZ/DSM/9/2015

17-03-2015

Konkurs ofert: – Badania endoskopowe


KSZ/DSM/8/2015

10-03-2015

Konkurs ofert: – Badania mammograficzne


KSZ/DSM/7/2015

10-03-2015

Konkurs ofert: – Badania Rezonansem Magnetycznym – Kompleksowe zabezpieczenie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę w przypadku awarii sprzętu udzielającego zamówienia


KSZ/DSM/6/2015

09-02-2015

Konkurs ofert: – Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej i zabieg drenażu opłucnej


KSZ/DSM/5/2015

06-02-2015

Konkurs ofert: – Badania TK – Kompleksowe zabezpieczenie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę w przypadku awarii sprzętu udzielającego zamówienia


KSZ/DSM/4/2015

05-02-2015

Konkurs ofert: – Konsultacje okulistyczne i badania diagnostyczne okulistyczne


KSZ/DSM/2/2015

12-01-2015

Konkurs ofert: Oznaczenie białka monoklonalnego w tym łańcuchów ciężkich /jakościowo i ilościowo/ 12.01.2015 – Ogłoszenie:PDF 12.01.2015 – SWKO:PDF 20.01.2015 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSM/3/2015

12-01-2015

Konkurs ofert: Badania laboratoryjne chorób zakaźnych i dokonanie interpretacji wyników 12.01.2015 – Ogłoszenie:PDF 12.01.2015 – SWKO:PDF 20.01.2015 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSP1/2015

08-01-2015

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych w zakresie opieki psychologicznej 08.01.2015 – Ogłoszenie:PDF 08.01.2015 – SWKO:PDF 23.01.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF


KSZ/DSM/16/2014

18-12-2014

Konkurs ofert: Badania laboratoryjne chorób zakaźnych i interpretacja wyników 18.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 18.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSM/15/2014

18-12-2014

Konkurs ofert: – Oznaczenie białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów ciężkich /jakościowo i ilościowo/ 18.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 18.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSM/14/2014

17-12-2014

Konkurs ofert: – Badania autoimmunologiczne – TEST COMBI 17.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 17.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSM/13/2014

16-12-2014

Konkurs ofert: – Badania Laboratoryjne – Toksykologiczne 16.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 16.12.2014 – SWKO:PDF 30.12.20014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSP/6/2014

15-12-2014

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych w zakresie badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka pokarmowego. 15.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 15.12.2014 – SWKO:PDF 22.12.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF 14.01.2015 – Rozstrzygnięcie konkursu:PDF


KSZ/DSM/12/2014

11-12-2014

Konkurs ofert: – Badania RTG 11.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 11.12.2014 – SWKO:PDF 24.12.2014 – Wyniki: PDF


KSZ/DSM/11/2014

09-12-2014

Konkurs ofert: – Badania Laboratoryjne – Toksykologiczne 09.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 09.12.2014 – SWKO:PDF 15.12.2014 – Unieważnienie konkursu:PDF


KSZ/DSP/5/2014

02-12-2014

Konkurs ofert: Zabiegi transplantacji szpiku: – przeszczepianie autologicznych komórek krwiotwórczych – przeszczepianie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA lub od dawcy alternatywnego – udzielanie specjalistycznych usług medycznych z zakresu transplantacji podczas opieki nas pacjentami Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku i Poradni Transplantacji Szpiku 02.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 02.12.2014 – SWKO:PDF 12.12.2014 – Ogłoszenie o […]


KSZ/DSP/4/2014

02-12-2014

Konkurs ofert: Świadczenie usług w zakresie obsługi aparatury do odzyskiwania krwi w trakcie operacji transplantacji wątroby. 02.12.2014 – Ogłoszenie:PDF 02.12.2014 – SWKO:PDF 11.12.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF


KSZ/DSP/3/2014

24-11-2014

Konkurs ofert: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla pracowników SPSKM-M. 24.11.2014 – Ogłoszenie:PDF 24.11.2014 – SWKO:PDF 08.12.2014 – Ogłoszenie wyników:PDF


KSZ/DSP/2/2014

24-11-2014

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych oraz pacjentów Poradni Chirurgii Naczyniowej. 24.11.2014 – Ogłoszenie:PDF 24.11.2014 – SWKO:PDF 08.12.2014 – Ogłoszenie wyników:PDF


KSZ/DSM/10/2014

14-11-2014

Konkurs ofert: – Badania laboratoryjne – Troponina 14.11.2014 – Ogłoszenie:PDF 14.11.2014 – SWKO:PDF 25.11.2014 – Zmiana terminu ogłoszenia wyników:PDF 02.12.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF


KSZ/DSM/9/2014

22-08-2014

Konkurs ofert: – Badania Laboratoryjne 22.08.2014 – Ogłoszenie:PDF 22.08.2014 – SWKO:PDF 28.08.2014 – Pytanie:PDF 09.09.2014 – Wyniki:PDF


KSZ/DSM/8/2014

20-08-2014

Konkurs ofert: – Badania molekularne – HER 2 met. FISH 20.08.2014 – Ogłoszenie:PDF 20.08.2014 – SWKO:PDF 01.09.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF 05.09.2014 – Unieważnienie:PDF


DDA/2/2014

16-07-2014

Konkurs ofert: – Transport sanitarny


KSZ/DSM/7/2014

14-07-2014

Konkurs ofert: – Konsultacyjne badania immunohematologiczne – Badania immunogenetyczne – Badania – inne 14.07.2014 – Ogłoszenie:PDF 14.07.2014 – SWKO:PDF 23.07.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF 24.07.2014 – Pytania:PDF 24.07.2014 – Zmiana SWKO:PDF 24.07.2014 – Załącznik 1, 2, 4 po zmianach SWKO:PDF 29.07.2014 – Zmiana terminów: składania ofert, otwarcia ofert oraz ogłoszenia wyników:PDF 29.07.2014 – Pytania:PDF […]


KSZ/DSM/6/2014

02-07-2014

Konkurs ofert: – Konsultacyjne badania immunohematologiczne, badania immunogenetyczne 02.07.2014 – Ogłoszenie:PDF 02.07.2014 – SWKO:PDF 09.07.2014 – Odwołanie konkursu:PDF


KSZ/DSM/5/2014

16-06-2014

Konkurs ofert: – Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne 16.06.2014 – Ogłoszenie:PDF 16.06.2014 – SWKO:PDF 25.06.2014 – Rozstrzygnięcie: PDF


KSZ/DSM/4/2014

09-06-2014

Konkurs ofert: – Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne 09.06.2014 – Ogłoszenie:PDF 09.06.2014 – SWKO:PDF 11.06.2014 – Pytania:PDF 12.06.2014 – Zmiana do treści SWKO:PDF 17.06.2014 – Unieważnienie:PDF


KSZ/DSP/1/2014

04-06-2014

Konkurs ofert: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej: tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR) w Zakładzie Radiologii. 04.06.2014 – Ogłoszenie:PDF 04.06.2014 – SWKO:PDF 16.06.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert:PDF


DDA/1/2014

23-05-2014

Konkurs ofert: – Transport sanitarny


KSZ/DSM/3/2014

30-04-2014

Konkurs ofert: – Badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli – Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym – Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym – Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne 30.04.2014 – Ogłoszenie:PDF 30.04.2014 – SWKO:PDF 13.05.2014 – Ogłoszenie wyników:PDF


KSZ/DSM/2/2014

29-04-2014

Konkurs ofert: – Oznaczenie Parathormonu intact PTH: 29.04.2014 – Ogłoszenie:PDF 29.04.2014 – SWKO:PDF 29.04.2014 – Załącznik nr 5:PDF 05.05.2014 – Pytania:PDF 06.05.2014 – Zmiana treści do SWKO:PDF 09.05.2014 – Pytania:PDF 20.05.2014 – Zmiana terminu ogłoszenia wyników:PDF 26.05.2014 – Ogłoszenie o wynikach:PDF


KSZ/DSM/1/2014

26-03-2014

Konkurs ofert: – Badania Quantiferonu 26.03.2014 – Ogłoszenie:PDF 26.03.2014 – SWKO:PDF 03.04.2014 – Zmiana terminu:PDF 08.04.2014 – Pytania:PDF 15.04.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:PDF


DSP/4/2013

06-12-2013

Konkurs ofert: 06.12.2013 – Ogłoszenie: PDF 06.12.2013 – SWKO: PDF 11.12.2013 – Zmiana SWKO:PDF 12.12.2013 – Zmiana terminu:PDF 16.12.2013 – Zmiana terminu:PDF 16.12.2013 – Wyniki:PDF


DSM/12/2013

02-12-2013

Konkurs ofert: – Badania diagnostyczne otolaryngologiczne


DSP/3/2013

27-11-2013

Konkurs ofert: 27.11.2013 – Ogłoszenie:PDF 27.11.2013 – SWKO: PDF 12.12.2013 – Zmiana terminu:PDF 16.12.2013 – Zmiana terminu:PDF 16.12.2013 – Wyniki:PDF


DSM/11/2013

22-11-2013

Konkurs ofert: – Badania diagnostyczne otolaryngologiczne


DSP/2/2013

18-11-2013

Konkurs ofert: 18.11.2013 – Ogłoszenie:PDF 18.11.2013 – SWKO: PDF 25.11.2013 – Zmiana SWKO: PDF 29.11.2013 – Zmiana terminu:PDF 29.11.2013 – Pytania: PDF 11.12.2013 – Wyniki:PDF


DSP/1/2013

18-11-2013

Konkurs ofert: 18.11.2013 – Ogłoszenie: PDF 18.11.2013 – SWKO: PDF 29.11.2013 – Zmiana terminu:PDF 03.12.2013 – Pytania:PDF 06.12.2013 – Unieważnienie: PDF


DSM/10/2013

05-08-2013

Konkurs ofert: • Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne; • Konsultacje ginekologiczne oraz badania diagnostyczne ginekologiczne; • Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne; • Konsultacje pulmonologiczne oraz badania diagnostyczne pulmonologiczne; • Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne; • Konsultacje psychiatryczne; • Konsultacje kardiochirurgiczne; • Konsultacje neurochirurgiczne;


DDA/1/2013

14-05-2013

Konkurs ofert: – Transport sanitarny


DSM/9/2013

24-04-2013

Konkurs ofert: – Konsultacje urologiczne z możliwością wykonania badań diagnostycznych niezbędnych do wykonania konsultacji; – Konsultacje urazowo-ortopedyczne z możliwością wykonania badań diagnostycznych niezbędnych do wykonania konsultacji; – Konsultacje pediatryczne; – Konsultacje diabetologiczne;


DSM/8/2013

24-04-2013

Konkurs ofert: Badania autoimmunologiczne; Badania wirusologiczne; Próba tuberkulinowa;


DSM/7/2013

25-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: – Badania laboratoryjne


DSM/6/2013

18-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: – Badania cytologiczne i patomorfologiczne w dostępie całodobowym – Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym


DSM/5/2013

07-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: – Badania laboratoryjne


DSM/4/2013

05-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: – Badania cytologiczne i patomorfologiczne w dostępie całodobowym. – Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym.


DSM/3/2013

22-02-2013

konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej Badania diagnostyczne kardiologiczne Badania diagnostyczne mammograficzne


DSM/2/2013

15-02-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: Konsultacje okulistyczne i badania diagnostyczne okulistyczne


DSM/1/2013

06-02-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej Konsultacje okulistyczne i badania diagnostyczne okulistyczne Konsultacje kardiologicze, kardiochirurgiczne i badania diagnostyczne kardiologiczne Badania diagnostyczne mammograficzne Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej i zabieg drenażu […]


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM