Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/7/2018


08-03-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA  DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY

08.03.2018 – OGŁOSZENIE

08.03.2018 –SWKO

08.03.2018 – Załącznik 1 -Formularz asortymentowo- cenowy

08.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych

08.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

08.03.2018 – Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7

08.03.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

08.03.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia danych osobowych

19.03.2018 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM