Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/3/2017


28-04-2017
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępnie całodobowym-
CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

28.04.2017- Ogłoszenie

28.04.2017- SWKO

28.04.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy.

28.04.2017- Załącznik nr 2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych,
Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.

28.04.2017- Załącznik nr 5- Wzór umowy.

23.05.2017- Wyniki

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM