Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/18/2019

31-10-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   31.10.2019 – OGŁOSZENIE 31.10.2019 – SWKO 31.10.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 31.10.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]

KSZ/DSM/17/2019

03-10-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH Badania molekularne CPV: 85145000-7 – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 03.10.2019 – OGŁOSZENIE 03.10.2019 – SWKO 03.10.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 03.10.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM