Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/5/2022


01-04-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • BADANIA DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ  W KIERUNKU GRUŹLICY
    CPV:  85111820  –  4  usługi analizy bakteriologicznej
  • BADANIA GENETYCZNE, MOLEKULARNE,
    CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
  • BADANIA LABORATORYJNE
    CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

01.04.2022 – OGŁOSZENIE

01.04.2022 – SWKO

01.04.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Badania w zakresie diagnostyki bakteriologicznej w kierunku gruźlicy

01.04.2022 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Badania granulocytów oraz erytrocytów w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu PNH (badanie cytofluorometrii przepływowej pod kątem obecności klonu PNH)

01.04.2022 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3: Badanie laboratoryjne

01.04.2022 – Załącznik nr 4-6 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

01.04.2022 – Załącznik nr 7 – Oświadczenie Oferenta

01.04.2022 – Załącznik nr 8 – Pytania dotyczące standardu HL7

01.04.2022 – Załącznik nr 9 – Wzór umowy

01.04.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

04.04.2022 – Zmiana terminów I

11.04.2022 – PYTANIA I

11.04.2022 – Zmiany do SWKO I

12.04.2022 – PYTANIA II

12.04.2022 – Zmiany do SWKO II

19.04.2022 – Ogłoszenie wyników w zakresie Pakietów nr 1 oraz 3

27.04.2022 – Ogłoszenie wyników w zakresie Pakietu nr 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM