Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/16/2021

10-06-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   10.06.2021 – OGŁOSZENIE 10.06.2021 – SWKO 10.06.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.06.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]

Oferta pracy: Pielęgniarka w Zakładzie Radiologii

01-06-2021

Pielęgniarka Zakład Radiologii Oferujemy: Umowę o pracę Pełny wymiar zatrudnienia praca jednozmianowa Kontakt: 32 259 14 56, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl. Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM