Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/15/2019


10-09-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Endosonografia (EUS)

CPV: 85121200 – 5  specjalistyczne usługi  medyczne

30.08.2019 – OGŁOSZENIE

30.08.2019 – SWKO

30.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

30.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

30.08.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

30.08.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

30.08.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

30.08.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

09.09.2019 – Zmiana terminów – Zmiana terminów I

18.09.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM