Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/13/2016


06-09-2016
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
1.) Konsultacje gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7
2.)
Badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7
3.)
Konsultacje pulmonologiczne- CPV: 85121232-8
4.) Badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8
5.)
Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5
6.)
Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej- CPV: 85121200-5
7.)
Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5
06.09.2016-OGŁOSZENIE
06.09.2016- SWKO
06.09.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy- Konsultacje gastroenterologiczne.
06.09.2016- Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy- Badania diagnostyczne gastroenterologiczne
06.09.2016- Załącznik nr 3- Formularz asortymentowo- cenowy- Konsultacje pulmonologiczne.
06.09.2016- Załącznik nr 4- Formularz asortymentowo- cenowy- Badania diagnostyczne pulmonologiczne.
06.09.2016- Załącznik nr 5- Formularz asortymentowo- cenowy- Konsultacje neurochirurgiczne.
06.09.2016- Załącznik nr 6- Formularz asortymentowo- cenowy- Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej.
06.09.2016- Załącznik nr 7- Formularz asortymentowo- cenowy-Bronchoskopia i Bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)
06.09.2015- Załączniki nr 8-10 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
06.09.2016- Załącznik nr 11– Pytania dotyczące standardu HL7.
06.09.2016- Załącznik 12- Wzór umowy.
09.09.2016- PYTANIA
09.09.2016-Zmiana terminów
13.09.2016- PYTANIA II
13.09.2016-  ZMIANY DO TREŚCI KONKURSU II
13.09.2016- Załącznik nr 13
15.09.2016- ZMIANY DO TREŚCI KONKURSU III
16.09.2016- Unieważnienie– Pakiet nr 6.
16.09.2016- ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW
21.09.2016- Ogłoszenie wyników

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM