Kontrast: włącz / wyłącz

DSM/2/2013


15-02-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w zakresie:
Konsultacje okulistyczne i badania diagnostyczne okulistyczne

15.02.2013 – Ogłoszenie: PDF
15.02.2013 – SWKO: PDF
19.02.2013 – Zmiany do treści SWKO: PDF
21.02.2013 – Dotyczy terminu: PDF
26.02.2013 – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM