Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/13/2022

30-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI: EWEROLIMUS CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   30.08.2022 – OGŁOSZENIE 30.08.2022 –SWKO 30.08.2022 – Zalacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 30.08.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]

oferta pracy praca zatrudnimy

Konserwator urządzeń elektrycznych

17-08-2022

Pełny etat, uprawnienia SEP + Pomiar. Praca zmianowa. Tel. 32 259 17 00, email: kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku […]

KSZ/DSM/12/2022

16-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:                                 BADANIA  UKŁADU DOPEŁNIACZA CH50 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   16.08.2022 – OGŁOSZENIE 16.08.2022 – SWKO 16.08.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 16.08.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, […]

KSZ/DDA/2/2022

08-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny/ratownik) 08.08.2022 Ogłoszenie 08.08.2022 SWKO 08.08.2022 Załącznik nr 1- Formularz cenowy 08.08.2022 Załącznik nr 2-4 Formularz ofertowy 08.08.2022 Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 12.08.2022 PYTANIA I 12.08.2022 […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM