Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-18-111ZC

30-08-2018

DOSTAWA TONERÓW I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

KSZ/DSM/22/2018

28-08-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 28.08.2018 – OGŁOSZENIE 28.08.2018 –SWKO 28.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 28.08.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 28.08.2018 […]

KSZ/DSM/21/2018

24-08-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 24.08.2018 – OGŁOSZENIE 24.08.2018 – SWKO 24.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.08.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.08.2018 – Załącznik nr 3-5 -Formularz Ofertowy […]

ZP-18-097UN

20-08-2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

ZP-18-107 UN

16-08-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ DZIERŻAWA APARATU PCR REAL – TIME

ZP-18-105ZC

14-08-2018

DOSTAWA PAPIERU KSERO ORAZ PAPIERU SAMOKOPIUJĄCEGO (TZW. SKŁADANKI DO DRUKAREK IGŁOWYCH)

ZP-18-108BN

13-08-2018

DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH

ZP-18-110BN

10-08-2018

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I-GO PIĘTRA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU

ZP-18-109BN

07-08-2018

DOSTAWA LEKÓW 28

ZP-18-106 OCH

07-08-2018

CAŁODOBOWA OCHRONA MIENIA SPSKM

ZP-18-103BN

01-08-2018

DOSTAWA LEKÓW 27

ZP-18-098BN

01-08-2018

DOSTAWA KOSZUL PRZEDOPERACYJNYCH BEZ TROKÓW I OBUWIA OCHRONNEGO

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM