Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/19/2019


22-11-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania Densytometryczne

CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

22.11.2019 – OGŁOSZENIE

22.11.2019 – SWKO

22.11.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

22.11.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

22.11.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

22.11.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

22.11.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

22.11.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

04.12.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM