Kontrast: włącz / wyłącz

DSP/5/2021


24-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

zaprasza

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej i Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej wraz z IP.

OGŁOSZENIE

SWKO

ROZSTRZYGNIĘCIE

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM