Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/5/2020


01-09-2020
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

01.09.2020 – OGŁOSZENIE

01.09.2020 – SWKO

01.09.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1

01.09.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

01.09.2020 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

01.09.2020 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

01.09.2020 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

01.09.2020 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

09.09.2020 – Zmiana terminów I

18.09.2020 – Zmiana terminów II

21.09.2020 – PYTANIA I

21.09.2020 – Zmiany do SWKO I

24.09.2020 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM