Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-14-100UN

28-11-2014

DOSTAWA LEKÓW  11

ZP-14-099BN

25-11-2014

Dostawa artykułów spożywczych

KSZ/DSP/3/2014

24-11-2014

Konkurs ofert: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla pracowników SPSKM-M. 24.11.2014 – Ogłoszenie:PDF 24.11.2014 – SWKO:PDF 08.12.2014 – Ogłoszenie wyników:PDF

KSZ/DSP/2/2014

24-11-2014

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych oraz pacjentów Poradni Chirurgii Naczyniowej. 24.11.2014 – Ogłoszenie:PDF 24.11.2014 – SWKO:PDF 08.12.2014 – Ogłoszenie wyników:PDF

ZP-14-102BN

24-11-2014

DOSTAWA ZESTAWU DO BADAŃ OTOEMISJI AKUSTYCZNYCH

ZP-14-098 BN

18-11-2014

Remont systemu centralnej dystrybucji koncentratu kwaśnego wraz z systemem odpływów w Stacji Dializ.

KSZ/DSM/10/2014

14-11-2014

Konkurs ofert: – Badania laboratoryjne – Troponina 14.11.2014 – Ogłoszenie:PDF 14.11.2014 – SWKO:PDF 25.11.2014 – Zmiana terminu ogłoszenia wyników:PDF 02.12.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

ZP-14-093BN

13-11-2014

Dostawa mięsa i produktów mięsnych

ZP-014-091 UN

12-11-2014

Dostawa sytemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB.

ZP-14-073 UN

12-11-2014

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

ZP-14-097BN

07-11-2014

DOSTAWA MOBILNEGO PODNOŚNIKA PACJENTA I INHALATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO

ZP-14-094UN

05-11-2014

KONWÓJ WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I OCHRONA KASY

ZP-14-095BN

05-11-2014

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

ZP-14-096BN

05-11-2014

DOSTAWA APARATU USG

ZP-14-092BN

04-11-2014

DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM