Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/18/2021


14-07-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

14.07.2021 – OGŁOSZENIE

14.07.2021 –SWKO

14.07.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

14.07.2021 –Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

14.07.2021 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

14.07.2021 –Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

14.07.2021 –Załącznik nr 7 – Wzór umowy

14.07.2021 –  Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

29.07.2021 – Unieważnienie konkursu

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM