Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/7/2021


24-02-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

24.02.2021 – OGŁOSZENIE

24.02.2021 – SWKO

24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

24.02.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2

24.02.2021 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3

24.02.2021 – Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 4

24.02.2021 – Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 5

24.02.2021 – Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 6

24.02.2021 – Załącznik nr 7 -9 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

24.02.2021 – Załącznik nr 10 – Oświadczenie Oferenta

24.02.2021 – Załącznik nr 11 – Pytania dotyczące standardu HL7

24.02.2021 – Załącznik nr 12 – Wzór umowy

24.02.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

26.02.2021 – PYTANIA I

26.02.2021 – PYTANIA II

03.03.2021 – PYTANIA III

03.03.2021 – Zmiany do SWKO I

12.03.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM