Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/21/2021


02-11-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

  Badanie metodą  Pozytonowej Tomografii Emisyjnej

CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

02.11.2021 – OGŁOSZENIE

02.11.2021 – SWKO

02.11.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

02.11.2021 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

02.11.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

02.11.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

02.11.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

02.11.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

12.11.2021 – Zmiana terminów I

17.11.2021 – PYTANIA I

17.11.2021 – Zmiany do SWKO I

19.11.2021 – PYTANIA II

19.11.2021 – Zmiany do SWKO II

22.11.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy (PO ZMIANACH DO SWKO II)

23.11.2021 – Zmiany do SWKO III

23.11.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy (PO ZMIANACH DO SWKO III)

03.12.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM