Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


Diament 30-lecia Polskiej Transformacji

28-01-2020

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został jednym z laureatów konkursu Diament 30-lecia Polskiej Transformacji. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się 24 stycznia 2020 r. podczas uroczystej gali w hotelu Sangate w Warszawie. Nagrodę odebrał dr Włodzimierz Dziubdziela, dyrektor SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach. Konkurs Diament 30-lecia Polskiej Transformacji […]

DSP/1/2020

21-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]

KSZ/DSM/1/2020

15-01-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:  Badania laboratoryjne CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej  CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   15.01.2020 – OGŁOSZENIE 15.01.2020 – SWKO 15.01.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.01.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM