Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-15-107UN

26-10-2015

DOSTAWA LEKÓW – 7

ZP-15-109BN

23-10-2015

Dostawa 2 szt. elektrokardiografów – zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej

SPSKM certyfikat akredytacyjny

IV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”

21-10-2015

Do pobrania: Zaproszenie Karta zgłoszenia Lista osób zakwalifikowanych

ZP-15-108BN

16-10-2015

DOSTAWA LEKÓW – 8

ZP-15-105 BN

16-10-2015

Dostawa odczynników – XIV

ZP-15-101BN

14-10-2015

DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DO TRANSPLANTACJI

ZP-15-102BN

08-10-2015

DOSTAWA APARATÓW USG PRZYŁÓŻKOWYCH Z KOLOROWYM DOPPLEREM ORAZ GŁOWICY SEKTOROWEJ DO APARATU USG

ZP-15-104 BN

07-10-2015

Wywóz odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników.

ZP-15-103 BN

07-10-2015

Dostawa wagi laboratoryjnej oraz inkubatora CO2

ZP-15-100BN

07-10-2015

DOSTAWA ŁÓŻEK  Z MATERACAMI

KSZ/DSM/17/2015

06-10-2015

Konkurs ofert: Badanie elastograficzne wątroby. CPV: 85150000 – 5 usługi obrazowania medycznego SWKO Ogłoszenie Zmiana terminu Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

ZP-15-099BN

02-10-2015

DOSTAWA LEKÓW – 6A

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM