Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/5/2017


27-11-2017
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne
27.11.2017- Ogłoszenie
27.11.2017- SWKO

27.11.2o17- Załącznik nr 1-Formularz asortymentowo- cenowy
27.11.2017- Załącznik nr  2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych,
Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
27.11.2017-Załącznik nr 5 Oświadczenie Oferenta
27.11.2017- Załącznik nr 6- Pytania dotyczące standardu HL 7.
27.11.2017- Załącznik 7- Wzór umowy
04.12.2017- PYTANIA

04.12.2017ZMIANY DO TREŚCI KONKURSU
11.12.2017 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM